Aktualności

  • Konferencja naukowa - zgłoszenia do 15 września

    zobacz więcej
  • "Dorman. Archiwum otwarte" (2016-2019)

    zobacz więcej
  • Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia

    zobacz więcej
Zobacz starsze aktualności

Biografia

Jan Dorman - urodził się 11 marca 1912 r. w Dębowej Górze (obecnie dzielnica Sosnowca), zmarł 21 lutego 1986 w Będzinie.

Zobacz więcej

Teatr

Międzyszkolny Teatr Dziecka, Eksperymentalny Teatr Dziecka, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, teatralne działania ze studentami

Zobacz więcej

Idee

Transponując utwór na scenę przede wszystkim poddaję go demontażowi, aby z kolei montować nowy szkielet, na którym będę mógł zawieszać wszystkie elementy potrzebne do działania scenicznego. (JD, "Moje credo")

Zobacz więcej

Przedmiot ma funkcję i swoją biologię.
("O przedmiotach", ok. 1967 r.)

Projekty

Projekty badawcze i artystyczne inspirowane Archiwum Jana Dormana.

Zobacz więcej

Archiwum

"Mając za sobą taki dorobek artystyczny, równolegle „narastało” archiwum. Jeszcze prowadząc teatr dbałem o dokumentację." (JD, List do gen. Ziętka, 1982)

Zobacz więcej

Konkurs

KONKURS IM. Jana DORMANA na produkcję spektakli realizowanych w szkołach

Zobacz więcej

Wszystko tutaj stawać się będzie
na styku: teatr i rzeczywistość.