Bibliografia

1946 - 1966

1946
Dorman J., Przystępujemy do pracy, „Górnik”, 1.12, nr 13, s. 11.
Dorman J., wywiad, Nowy Teatr Dziecka, „Trybuna Robotnicza”, wrzesień.
Tadeusz Lipski, Międzyszkolny Teatr Dziecka w Zagłębiu. Dzieci bawią się, grają i same administrują, „Trybuna Robotnicza”, luty.
Kurs kierowników teatru dziecka, „Trybuna Robotnicza”, 21.08, s. 5.

1947
Dorman J., Malowane dzbanki (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice
Dorman J., O Wojtku grajku, (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice
Dorman J., Teatr zawodowy a teatr ochotniczy, „Górnik”, 15.02, nr 3, s. 11.
Dorman J., Zabawa dziecka jest grą, „Górnik”, 15.03, nr 5, s.11
Dorman J., Nowy teatr dziecka, „Górnik”, 3.09.
Dorman J., Dzieci, uwaga dzieci!, „Gazeta Robotnicza”, 6.09, nr 244.
Dorman J., Wspomnienia z wakacji. Jak zrobiliśmy teatr na kolanie, „Górnik”, 1.10, nr 15
Pokaz świetlic górniczych, „Górnik”, 15.02., nr 3, s. 6.
Eksperymentalny Teatr Dziecka Z.Z.G. zostanie otwarty w Sosnowcu, "Górnik", 15.06.
Eksperymentalny Teatr Dziecka zostaje otwarty w Sosnowcu, „Trybuna Robotnicza”, 25.06, nr 172
Eksperymentalny Teatr Dziecka przy Centralnym Związku Zawodowym Górników, „Gazeta Robotnicza”, 25.06.
Eksperymentalny teatr dziecka, „Związkowiec”, nr 34.
Teatr Dziecka rozpoczął pracę, „Dziennik Zachodni”, 25.06, nr 149.
Bulakowska J., Teatr Dziecka – imprezą kulturalną, „Górnik”, 1.07, nr 11
Elie., Teatr, w którym występują mali aktorzy, „Górnik”, 1.08, nr 12, s. 12.
Górniczy Teatr Dziecka „Związkowiec”, 31.08, nr 36
Eksperymentalny Teatr Dziecka na nowych drogach rozwoju, „Gazeta Robotnicza”, 2.09.
Eksperymentalny Teatr Dziecka, „Tygodnik Polski” (The Polish Weekly), Londyn 23.07, nr 50.
Lipska J., „Świetlica Krakowska”, nr 16, s. 254 (na temat spektaklu: Malowane dzbanki)
Marcinow S., Wielka zabawa dzieci dla dzieci, „Dziennik Zachodni”, 6.07, nr 182, (na temat spektakli: Historyjka cała jak mucha w polewce pływała; Była w mieście karuzela).

1948
Dorman J., Teatr Dziecka CZZG ma poza sobą kilka miesięcy pracy, „Górnik”, nr 18, s. 6-7.
Dorman J., Cieszą się dzieci  z Teatru Dziecka CZZG w Sosnowcu, „Górnik”, nr 7, s. 9.
Dorman J., Teatr Dziecka CZZG uczy i wychowuje młode pokolenie, „Górnik”, nr 18, s. 21.
Teatr Dziecka CZZG w Sosnowcu nawiązuje kontakt z zagranicą, „Gazeta Robotnicza”, 24.I, nr 57.
Lipski Tadeusz, Eksperymentalny Teatr Dziecka CZZG daje oryginalny wkład w dziedzinie kultury robotniczej, „Gazeta Robotnicza”, styczeń, nr 13, s. 4.
Byli jsme v divadle polských hornických dĕtí, „Ostravský Úderník”, kwiecień, s. 5.
„Polské dĕti horníků píší hornickým dětem v OKD, „Ostravský Úderník”, kwiecień, s. 6.
Grzywnowicz Roman, Notatki z Teatru Dziecka CZZG w Sosnowcu, zagłębiowska „Trybuna Robotnicza”, 15.04, nr 102, s. 5.
Kubicki Jacek, Teatr Dziecka Górnika szkołą wychowania nowego człowieka, „Górnik”, nr 200, s. 19.
Michałowski M.J., Ciekawy eksperyment pedagogiczny, „Dziennik Zachodni”, dodatek „Świat i życie”, 15.02, nr 7, s. 6.
[...], Teatr Dziecka CZZG zamyka swoje podwoje na okres letni, „Górnik”, nr 10, s.5.
[...], Teatr Dziecka CZZG przed nowym sezonem, „Górnik”, nr 17, s.14.
Ż., Eksperymentalny Teatr Dziecka Centralnego Związku Zawodowego Górników, „Rzeczpospolita”, nr 309, s.8.

1949
Stobiecka M., Eksperymentalny Teatr Dziecka przy Związku Zawodowym Górników, „Trybuna Robotnicza”, nr 39, s.6.
Karwiński T., O teatrze Dormana, „Polska Dzisiejsza” („Poland of today”), Nowy York, lipiec.
Stobiecka M., „Trybuna Robotnicza”, 15.02. (na temat spektaklu: Bałwan chwat idzie w świat).

1950
Dorman J., Teatr dziecka odmianą zabawy, „Trybuna Robotnicza”, 12.01.
„W Będzinie powstał Eksperymentalny Teatr Dziecka, „Dziennik Zachodni”, 30.07.

1951
Pożyteczna działalność Teatru Dzieci Zagłębia, „Dziennik Zachodni”, 5.07.
(az), Zasłużona placówka kulturalna – Teatr Dzieci Zagłębia – nie powinien borykać się z trudnościami, „Trybuna Robotnicza”, 13.09.

1952
„Teatr”, 16-29.02. (notatka)
Janota Ignacy, Najmłodsi widzowie piszą listy do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, „Trybuna Robotnicza”, 25.03.
(mar), Teatr Dzieci Zagłębia odwiedził kolonie letnie, „Dziennik Zachodni” dodatek „Świat i Życie”, 29-30.06, nr 155.
„Przeszło 8 tys. dzieci wiejskich!, „Dziennik Zachodni”, 29.11.
„Teatr Lalek”, nr 9 (z listu Gałuszki Janusza).

1953
(lg), Spotkanie z aktorami, „Trybuna Robotnicza”, 6-7.01.
(Woy), Teatry Lalek znakomicie spełniają swe zadanie, „Express Wieczorny”, 11.I.
(lg), I bajki pomagają nauce, „Trybuna Robotnicza”, 13.01.
(wel), Teatr Dzieci Zagłębia, „Dziennik Zachodni”, 12.02.
(lg), Przedstawienia dla przedszkolaków, „Trybuna Robotnicza”, 4.03.
(lg), Przedszkolaki mają swój teatr”; Trybuna Robotnicza, 14.05.
Wydrzyński A., Przyznano wreszcie subwencje dla Teatru Dzieci, „Przegląd Kulturalny”, 7-13.05.

1954
Gottfield S., „Dziennik Zachodni”, nr 182, s. 3.
J.D., „Dziennik Zachodni”, nr 50, s. 6.
(WEC), „Dziennik Zachodni”, nr 291, s. 4.

1955
Sośnierzowa B., O teatrze kukiełek Dormana, jego osiągnięciach i trudnościach, „Dziennik Zachodni”, 28.10, nr 253, s.3.

1959
Surówka B., „Dziennik Zachodni”, nr 27, s. 4 (na temat spektaklu: Krawiec Niteczka).
Puget J., „Współczesność”, nr 3, s. 3 (na temat spektaklu: Krawiec Niteczka).
Mazur K., „Przegląd Kulturalny”, nr 9, s. 7 (na temat spektaklu: Krawiec Niteczka).
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 43, s. 6 (na temat spektaklu: Krawiec Niteczka).

1960
Dorman J., O teatrze i życiu dziecka, „Wiadomości Zagłębia”, 5.08.

1961
Dorman J.,Trudna droga do najmłodszego widza, „Wiadomości Zagłębia”, 3.10.
Dorman J., Trzy grosze do dyskusji, „Teatr Lalek”, nr 15-16, s. 44.

1962
Dorman J., Teatr dla dzieci wczoraj i dziś, „Dziennik Zachodni”, 15.02.
(ata), Aktor z kukiełką „Wiadomości Zagłębia”, 22.11, nr 46, s. 4.
Kocurkowa T., „Poglądy”, nr 3, s. 15.

1963
Dorman J., W oczach dziecka, „Dziennik Zachodni”, 1.03.
Dorman J., Pochwała amatorów węgierskich, „Teatr Lalek”, nr 24, s. 15-16.
Dorman J., Awantura w Pacynkowie i co z tego wynikło, „Wiadomości Zagłębia”, 17.05.
Dorman J., A jeśli spotka nas klęska, „Wiadomości Zagłębia”, 27.06.
Dorman J., Polskie lalki na festiwalu w Brnie, „Dziennik Zachodni”, 2.07.
Ryl. H., Lalkarskie tak i nie, „Teatr Lalek”, nr 25-26, s. 1-3.
Malik J., Brno – zaimprowizowana gościna, „Teatr Lalek”, nr 25-26, s. 15-17.
Haak J., „Trybuna Wałbrzyska”, 19-25.IX. (Przygody Wiercipięty czyli obrona umowności).

1964
Jurkowski H., „Teatr Lalek”, nr 27, s. 10-12 (nt. spektaklu Don Kichot).
Stachnik R., „Wiadomości Zagłębia”, 13-19.11. (nt. spektaklu Która godzina).
Galewicz J., „Teatr Lalek”, nr 4 (nt. spektaklu Która godzina).
Stachnik R., „Poglądy”, nr 23, 1-15.12. (nt. spektakli Która godzina i Niebieski ptak).
„Ekspres Poznański”, 29.09. (nt. spektaklu Która godzina).
„Głos Wielkopolski”, 29.09.
„Życie Literackie”, 8.11. (nt. spektaklu Która godzina na  festiwalu w Toruniu)
Tyszkowa M., badania dotyczące sztuki Która godzina? na Przeglądzie Współczesnych Sztuk Lalkowych – Konfrontacje Poznań’64, „Przegląd Psychologiczny”, nr 12.

1965
Dorman J., Kultura bez szablonu, „Dziennik Zachodni”, 20.X.
Dorman J., wywiad, „Dziennik Zachodni”,  nr 175, s. 2.
komunikaty o nagrodzie WRN w Katowicach m.in. dla Jana Dormana: „Dziennik Zachodni”, nr 172, s. 1-2; „Poglądy”, nr 16, s.16; „Trybuna Ludu”, nr 201, s. 6; „Trybuna Robotnicza”, nr 172, s. 3.
Iłowski S., Spór o lalki, referat wygłoszony na jubileuszu 20-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis; przedruki fragmentów w programie Której godziny Teatru Lalek w Wałbrzychu).
Wojciechowski Z., Teatr Dormana i realizacja spektaklu „Która godzina?”, referat wygłoszony na jubileuszu 20-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis).
Schmiedtchen Ch., „Puppentheatersammlung”, przedruk: tdz 30 lat, s. 45. (na temat spektaklu: Która godzina).
„Teatr Lalek”, I kwartał (na temat spektakli: Która godzina i Niebieski ptak na Ogólnopolskim Festiwalu w Opolu.

1966
Dorman J., Bábka v inscenácii, „Umelecké Slovo” nr. 3.
Dorman J., wywiad, „Trybuna Robotnicza”, nr 18, s. 5 [rozmowa z (m.p.)].
Zagórska B., „Echo Krakowa”, nr 67, s. 2 (nt. spektaklu Niezwykłe przygody Pana Kleksa).
Gzella A.L., „Kurier Lubelski”, nr 280, s. 4 (nt. spektaklu Don Kichot).
Korneluk W. „Kultura i Życie”, nr 46, s. 2.

 1967 - 1980

1967
Dorman J., Rekvizity v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 2.
Dorman J., Shakespeare v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 6.
Kudliński T., „Poglądy”, nr 7, s. 14 (na temat spektaklu: Niezwykłe przygody Pana Kleksa).
Cečuk M., „Loutkář”, przedruk: tdz 30 lat, s. 49 (na temat spektaklu: Don Kichot).
Pollak S., „Teatr”, nr 22, s. 15 (na temat spektaklu: Sen nocy letniej).
Stern A., „Zwierciadło”, nr 51-52, s.4 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Kudliński T., Monografia „Szczęśliwego księcia”, TDZ.
Schedler M., „Teater Haute”, przedruk: tdz 30 lat s. 39 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Krzemińska Wanda, Okno na świat wyobraźni, "Ekran", przedruk: tdz 30 lat, s. 56 (na temat telewizyjnej realizacji Aladyna).

1968
Dorman J., Mój teatr, „Teatr Lalek”, nr 1-2.
Dorman J., Lalka w inscenizacji (notatki z praktyki reżysera), „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 40-45; nr 3-4.
Dorman J., „Wesele” w Poznańskim Marcinku, „Teatr Lalek”, nr 3-4.
Dorman J., O teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
Dorman J., Herodove hry a moje divadlo, „Umelecké Slovo”, nr 3.
Dorman J., Konik i teoryjka o teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
Dorman J., Bábka v inscenácii, "Československý „Loutkář”, nr 9.
Dorman J., Poznamku režisera – anegdota Konik, „Umelecké Slovo”, nr 9.
Dorman J., „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 46-48 (rozmowa Krystyny Bańkowskiej z Janem Dormanem).
Surówka B., „Poglądy”, nr 2, s. 18 (na temat spektaklu: Sen nocy letniej).
Surówka B., „Poglądy”, nr 2, s. 18 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Miłobędzka K., „Teatr Lalek”, nr 3-4, s. 59-61 (na temat spektaklu: Kaczka i Hamlet).
Semil M., „Dialog”, nr 12, s. 124-128 (na temat spektaklu: Kaczka i Hamlet).

1969
Dorman J., Moje credo artystyczne, „Polska”, nr 6, s. 48-51.

1970
Dorman J., Wzniosłe i frywolne, „Polska”, nr 7 (sprawozdanie z Herodów’70), artykuł ukazał się również następujących wersjach pisma Polska dla obcokrajowców: niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej, francuskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej.
Falkiewicz A., Niepokoje teatru lat sześćdziesiątych, „Odra”, nr 2, s. 53-64.
Wielgoławska A., 25-lecie TDZ, „Świat Młodych”, nr 16, s. 4-5.
„Teatr”, nr 3, s. 26.
Kellner I., „Teatr”, nr 7, s. 24-25 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Bechczyc-Rudnicka M., „Kamena”, nr 13 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Bechczyc-Rudnicka M., „Kamena”, nr 13 (na temat spektaklu: Buda jarmarczna. Dwunastu.).

1971
Dorman J., Moje uwagi i spostrzeżenia na marginesie imprezy  Herody; "Polska Sztuka Ludowa" nr 4.
Dorman J., Uwagi o inscenizacji. Intencja przedstawienia (fragm.); "Poglądy" nr15, s. 10.
Kajzar H., O teatrze Dormana, „Teatr”, nr 14, s. 12-13.
Jurkowski H., Dormanovo Divadlo deti Zaglebia, „Javisko”, nr 4, s. 100-104.
Jurkowski H., Teatr Dzieci Zagłębia, „Scena”, nr 6, s. 18-21.
H.Jurkowski, Le théâtre pour la jeunesse / Theatre for the Young People, “Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland”, Warszawa, nr 4, s. 10.
Cieślikowski S., Interpretacja słowa, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis).
Frankowska B., Teatr Dzieci Zagłębia, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis; przedruk: 30 lat TDZ, wydawnictwo jubileuszowe).
Miller R., Edukacja teatralna, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis).
Osiński Z., Teatr Dzieci Zagłębia, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis; przedruk: 30 lat TDZ, wydawnictwo jubileuszowe).
Buski T., „Gazeta Robotnicza”, nr 262, s. 4 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Kajzar H., „Teatr”, nr 14, s. 12-13 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 85, s. 6; Teatr nr 10, s. 25 (spektaklu: Szczęśliwy Książę)
Sojowa S., „Prometej”, nr 26, s. 26 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Starczak K., „Pomorze”, nr 6, s. 14 (na temat spektaklu: Szczęśliwy Książę).
Pollak S., „Dialog”, nr 2, s. 125-128 (na temat spektaklu: Buda jarmarczna. Dwunastu).
„Theater Heute”, Przyszłość teatru dziecięcego, Zawziętość, aktorstwo, przemiany, Analityczna zawziętość Jana Dormana, Zapomniany aktor (artykuły dotyczą uczestnictwa TDZ w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży w Berlinie Zachodnim), czerwiec (maszynopis w archiwum J.Dormana).

1972
Dorman J., Otwarcie teatru, „Scena”, nr 12, s. 16-19.
Dorman J., Lalka w służbie metafory, (materiały z konferencji V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej) s. 26 (maszynopis).
Dorman J., wywiad, „Kulisy”, nr 51, s. 4.
Serafinowska E., Dramat, gra i zabawa w teatrze lalek, praca pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Ziomka, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu.
Strzelecki Z., „Scena”, nr 9, s. 2-4 (na temat spektaklu: Kubuś Fatalista).
Grodzicki A., Teatr dla młodzieży – ale jaki?, „Życie Warszawy”, nr 287, s. 3 (nt. spektaklu  Kandyd).
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 260, s. 6 (na temat spektaklu: Kandyd).
Witalewska H., „Głos Nauczyciela”, nr 40, s. 9 (spektaklu: Kandyd).
Piechocki J., „Ilustrowany Kurier Polski’, (na temat występów TDZ w Bydgoszczy).
Sojowa S., „Prometej”, nr 26, s. 26 (na temat występów TDZ w Rzeszowie).
Starczak K., „Pomorze”, nr 6, s. 14 (na temat występów TDZ na Pomorzu).
(tem.); „Nowiny Rzeszowskie” (na temat występów TDZ w Rzeszowie).
Teodorczyk E. (TED.), „Profile”, nr 4 s. 50 (na temat występów TDZ w województwie rzeszowskim).

1973
Dorman J., Walenty Filipek jedzie w świat, „Scena”, nr 10, s. 6-10.
Dorman J., Wywiad, „Trybuna Ludu”, nr 41, s. 6 (rozmowa Zofii Kwiecińskiej).
Melchior Schedler – „Wie spat ist es? Kindertheater des Kohlenbeckens, Bedzin, w: Mannomann! 6x exemplarisches Kindertheater, Verlag M.DuMont Schauberg, Köln.
Byrski T., Pieśń i praktyczność – jedno, „Więź”, nr 2.
Wielgoławska A., Przegląd Zespołów Folklorystycznych Herody ’73, „Świat Młodych”, nr 7, s. 1, 3.

1974
Dorman J., Lalka w służbie metafory, „Scena”, nr 12, s. 2-6.
Miłobędzka K., O teatrze Dormana i o sobie; „Scena”, nr 1, s. 19-20; tłumaczenie tego tekstu w Československý „Loutkář”, tłumaczenie P.Vášíček.
Jodłowski M., „Opole”, nr 12, s. 20 (nt. spektaklu Młynek do kawy).

1975
Dorman J., Michał czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 6, s. 36-37.
Dorman J., Dlaczego akurat teatr, „Scena”, nr 11, s. 2-7.
tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe pod red. Stanisława Wilczka, oprac. graficzne – Jan Dorman, Katowice.
Sławińska I., Teatr w środowisku robotniczym. Poszukiwanie nowego modelu, „Trybuna Robotnicza”, nr 39, s. 6-7.
Miłobędzka K., „O divadle Jana Dormana a o sobě”, Československý „Loutkář”, nr 3.
Chmielewska B. (b.), „Trybuna Robotnicza”, nr 245, s. 8.
„Poglądy”, nr 22, s. 9.
„Teatr”, nr 23 s. 25.
„Poglądy”, nr 8, s. 10.
„Trybuna Robotnicza”, nr 50, s. 7.
„Poglądy”, nr 16, s. 9.
Lalkarze podbili Szybenik”, „Vjesnik”, 1.VII.
„Poglądy”, nr 22, s. 9.                     
„Słowo Powszechne”, nr 249, s. 4.
„Der Spiegel“, Hamburg, nr 25.
„Frankfurter Rundschan“, 9.06.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 12.06.
„Deutsche Volkszeitung“, nr 26, 26.06.
Klonowska Z. (a), „Dziennik Zachodni”, nr 140, s. 5.
Poniatowski W. (jot.) „Wieczór”, nr 137, s. 4.
Tomala K., „Poglądy”, nr 13, s. 3 (sprawozdanie z festiwalu Experimento 5 we Frankfurcie nad Menem).
Najdisz W., Poetyka Teatru Dormana, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, 1975.
(ef), „Dialog”, nr 10, s. 150-154 (na temat spektaklu: Konik).
Gorczycka J., „Teatr”, nr 18, s. 13,16 (na temat spektaklu: Konik).
Kiser W., Notatki z Biennale cz. 1, „Głos Nauczycielki”, nr 29 (na temat spektaklu: Konik).
Węgrowska T.; Scena nr 10, s. 34-38 (na temat spektaklu: Konik).
Witalewska H., Piękno, fikcja i czterolatek, „Głos Nauczycielski”, nr 29, s. 5 (na temat spektaklu: Konik).
„Trybuna Ludu”, z dn. 17.05. (na temat spektaklu: Konik).
„Dnevnik”, nr 8, Novi Sad, 9.11., przedruk: tdz 30 lat, s. 97 (na temat spektaklu: Statek z zieloną brodą – Teatr w Nowym Sadzie, Jugosławia).
Faber L. (lef.), „Dziennik Zachodni”, nr 206, s. 5 (na temat spektaklu: M.Djurović’a Niezwykłe widowisko Kowalskich pt. Statek z brodą).

1976
Kajzar H., Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, w: Tegoż, Sztuki i eseje, Warszawa, COK.
Jurkowski H., Teatr Dzieci Zagłębia 1945-1974, „Pamiętnik Teatralny”, z. 3, s. 226-248.
Morga A., Jana Dormana Teatr Niezwykły, „Wiadomości Zagłębia”, nr 40, s. 8.
Netz F., Teatr Dormana, "Panorama", nr 13, s. 8-9.
Kwiecińska Z., Teatr rytmu i metafory, „Trybuna Ludu”, 14.10, nr 246, s. 6.
Możdżyński B., „Sztandar Młodych”, nr 240, s.4.
Zagłada B., „Świerszczyk”, nr 49, s. 776-777.
Zwoźniakowa R., „Poglądy”, nr 19, s. 10.
Błażewicz O., „Tydzień”, nr 42, s. 14-15.
Chynowski P. (pa.), „Życie Warszawy”, nr 210, s. 7.
Kwiecińska Z. (Z.K.), „Trybuna Ludu”, nr 220, s. 8.
noty nt. 50-lecia TDZ: „Literatura”. „Teatr”.
„Płomyczek”, nr 22, s. 634-637 (na temat spektaklu: Młynek do Kawy).

1977
Dorman J., Książę Portugalii, „Scena” 1977, nr 6, s. 32-33.
Dorman J., „Fakty” 1977, nr 23, s. 9 (rozmowa J. L. Ordana).
Dorman J., artykuł w piśmie "Lutka. Revija za Loutkovno Kulturo" 1977, nr 28
Jurkowski H., Dziecko – folklor – teatr poetycki, w: Sztuka dla najmłodszych – teoria – recepcja – oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, PWN, Poznań.
Miłobędzka K., Kosmogonia i fabuła w teatrze dla dzieci, w: Sztuka dla najmłodszych – teoria – recepcja – oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, PWN, Poznań.
Kwiecińska Z., Jan Dorman (spotkanie z artystą), „Trybuna Ludu” 1977, nr 76, s. 6.
Jurkowski H., Le Théâtre de Jan Dorman (The Theatre of Jan Dorman), „Théâtre en Pologne” 1977, nr 2, s. 11-15.
„Poglądy” 1977, nr  9, s. 10 (na temat występów TDZ w Warszawie).
„Teatr” 1977, nr 13, s. 25 (wykaz premier i obsady od 1.12.1976 do 28.02.1977).
„Trybuna Robotnicza” 1977, nr 74, s. 7.
Dowsilas I., Muzyka w Teatrze Dormana, praca magisterska, Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach.
Frankowska B., „Teatr” 1977, nr 17, s. 4-6 (na temat spektaklu Wiosna, lato, jesień zima).
Romanowska R., „Ziemia Gdańska” 1977, Biuletyn Metodyczny, nr 118, s. 38-40.

Dorman J., Hanka czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 12, s. 31.
Dorman J., „Gazeta Zachodnia”, nr 80, s. 5 (rozmowa M.Mikołajczyka).

1980
Miłobędzka K., Teatr Jana Dormana, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań.
Lach B., Jan Dorman i jego teatr dla dzieci, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Flis Z., „Głos Pomorza”, nr 236, s. 6 (inf. o spektaklu Przed zaśnięciem)

1981-2006

1981
J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, COK, Warszawa.
J. Dorman, Otwarcie teatru, w: Na przekór schematom, wybór i opracowanie S.Marat, Warszawa, COMUK.
Pierzchała J., Teatry Zagłębia a regionalna kultura teatralna, w: Teatr w Zagłębiu Dąbowskim, Sosnowiec.
Kudliński T., Wernisaż Dormana, „Życie Literackie” , nr 19, s. 7.
Mazur K., Teatr Dormana, „Teatr”, nr 13, s. 7-8.
„Teatr”, nr 12, s. 25
„Trybuna Robotnicza”, nr 82, s. 5.
Kozińska A., Nowe Książki. „Przegląd Literacki i Naukowy”, nr 13, s. 24-25 (na temat książki: Zabawa dzieci w teatr).
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 106, s. 6 (na temat książki: Zabawa dzieci w teatr).
Kudliński T., „Życie Literackie”, nr 19, s. 7. (na temat spektaklu: Przed zaśnięciem)
Stachnik R., „Głos Pomorza”, nr 77, s. 8. (na temat spektaklu: Przed zaśnięciem oraz wystawy w Zakopanem)
„Le Théâtre en Pologne”, nr 10-11, s. 28-29 (na temat spektaklu: Przed zaśnięciem).

1982
Dorman J., „Trybuna Ludu”, nr 150, s. 4.
Dorman J., „Odgłosy”, nr 8, s. 10 (rozmowa E. Pankiewicza).
Rochowiak J., „Słowo Powszechne”, nr 117, s. 4 (na temat książki: Zabawa dzieci w teatr).
Sielicki K., „Radar”, nr 10, s. 20 (na temat książki: Zabawa dzieci w teatr).
Piątkowski F., „Sztandar Ludu”, nr 229, s. 4 (na temat spektaklu: Król Roger).

1983
Domańska W., Która godzina? – lalkowa publicystyka, referat wprowadzający na seminarium XI OFTL w Opolu nt. Moje czytanie tekstu – reżyser wobec dramaturgii, maszynopis.
Waszkiel M., „Teatr Lalek”, nr 3, s. 23 (na temat książki: Zabawa dzieci w teatr).
Sławińska I., „Trybuna Robotnicza”, nr 295, s. 4 (na temat spektaklu: Niebieski ptak).

1984
Dorman J., Jaki powinien być utwór przeznaczony dla dzieci, ankieta przeprowadzona w czasie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, „Antena”, s. 1,4.
Dorman J., Linert A., „Fakty“, nr 11, s. 14.
Dorman J., Rauszer A., „Echo”, tygodnik lokalny w Tychach, nr 4, s. 1.
Miłobędzka-Falkiewicz K., Teatr Jana Dormana, „Biuletyn Polonistyczny”, nr 1, s. 78-82 (streszczenie pracy doktorskiej).
Jurkowski H., program teatralny Która godzina?, Teatr Lalek w Wałbrzychu.

1985
Markowska B., O warsztacie reżyserskim J.Dormana, „Przegląd Tygodniowy”, nr 32, s. 12.
Słocińska T., O specyfice teatru Jana Dormana, „Gazeta Pomorska”, nr 229, s. 4.
Kucharski K., „Gazeta Robotnicza”, nr 167, s. 7 (na temat spektaklu: Powiedz, że jestem).
Rochowiak J., „Nowości”, nr 188, s.7 (wypowiedź przedpremierowa na temat spektaklu: Odważna księżniczka).
Szymański P., „Fakty”, nr 42, s. 11 (na temat spektaklu: Odważna księżniczka).

1986
Jurkowski H., Teatr Jana Dormana, w: „Katalog I Spotkań Teatru Wizji i Plastyki”, pod red. Z. Waszkielskiego, Katowice.
Teatr Dzieci Zagłębia, 1945-1985, (wydawnictwo jubileuszowe), Katowice.
Haak J., Droga twórcza, „Scena”, nr 7.
Miłobędzka K., O teatrze Jana Dormana, „Teatr Lalek”, nr 4.
Miłobędzka K., „Odra”, nr 10, s. 105-106.
Miłobędzka K., W widnokręgu odmieńca – między rzeczywistością dziecka i rzeczywistością dorosłych (fragment z książki Teatr Jana Dormana), „Sztuka dla Dziecka”, nr 1, s. 14-17, [sprost.: „Sztuka dla Dziecka”, nr 87, s. 1-63].
Ogrodzińska T., Wspomnienie o Dormanie, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 21-22.
Gabara P., Legenda Mistrza, „Tak i Nie”, nr 12, s. 5.
Głomb K., „Gazeta Krakowska”, nr 86, s. 4.
Jurkowski H., Jan Dorman (1912-1986), „Teatr”, nr 6, s. 18-22.
Podolska M., „Trybuna Robotnicza”, nr 56, s. 5.
Rudziński Z., Szczęśliwy Książę, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1, s. 11-13.
„Dziennik Zachodni”, nr 48, s. 5
„Wiadomości Zagłębia”, nr 9, s. 5.
„Słowo Polskie”, nr 64, s. 5.
nekrologi i notatki o pogrzebie: „Scena”, nr 5, s. 36; „Teatr”, nr 4, s. 33; „Dialog“, nr 3, s. 2; „Dziennik Zachodni”, nr 46, s. 7; „Trybuna Robotnicza”, nr46, s. 4-5; nr 51, s. 2; „Wiadomości Zagłębia”, nr 9, s. 2 (sprawozdanie z pogrzebu); Radoszewski R., „Wieczór”, nr 40, s. 2; „Trybuna Robotnicza”, nr 64, s. 5 (podziękowanie rodziny za udział w pogrzebie).
Han E., „Słowo Polskie”, 24.02. (na temat spektaklu: Noc Walpurgii)
„Karkonosze”, nr 4, s. 29-30. (na temat spektaklu: Noc Walpurgii).
(hew), „Słowo Polskie”, 17.03. (na temat spektaklu: Noc Walpurgii).
Rochowiak J., „Słowo Powszechne”, nr 110 (na temat spektaklu: Noc Walpurgii).
Antkowiak W., „Fakty”, nr 43, s. 13 (na temat spektaklu: Przygody Wiercipięty).
Lubański W., „Gazeta Pomorska”, nr 235, s. 4. (na temat spektaklu: Przygody Wiercipięty).
Karwat K. „Tak i Nie”, nr 18, s. 13 (na temat spektaklu: Która godzina).

1987
Jurkowski H., Metoda Teatru Dormana, „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 24-31.
Girdzijauskaite A., Po latach – jak pamiętam Dormana, „Teatr Lalek”, nr 1-2, s.31-33.
Ogrodzińska T., Dormana teatr dla dzieci, „Dialog”, nr 2, s.149-155.
Piecuch A., Przygody „Wiercipięty” – próba zapisu i biografii przedstawienia, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Grębski K., Monografia spektaklu Hanny Krall „Powiedz, że jestem”, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Domagalik K., „Antena”, nr 49, s. 14 (artykuł przedpremierowy).

1989
Dowsilas I., Wyjazdy – powroty. Wspomnienie o Janie Dormanie, cz.1, „Sztuka dla Dziecka”, nr 3, s. 13-15; nr 4-6, s. 13-16.

1990
Miłobędzka K., Teatr Jana Dormana, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań.
Dowsilas I., Wyjazdy – powroty. Wspomnienie o Janie Dormanie, cz. 2, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1-2, s. 27-29.

1991
45 lat TDZ, wydawnictwo jubileuszowe pod red. Marty Fox, Będzin.
Ślisz A., Jan Dorman. Wspomnienie, „AB Aktualności Będzińskie”, Będzin, luty, nr 4, s.4.
Pieszczyk E., Jan Dorman. Szkic do portretu nauczyciela, reżysera i działacza społeczno-kulturalnego, praca napisana pod kier. Prof. dr hab. Edmunda Rosnera, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie.

1993
Cempura D., Dorman o sobie. Krytycy o Dormanie, praca magisterska, Wydział Sztuki Lalkarskiej PWST w Białymstoku.

1996
Pół wieku. Teatr Dzieci Zagłębia 1945 – 1995, wydawnictwo jubileuszowe pod red. Pawła Gabary, Będzin.
Jurkowski H., Piszę aby zapamiętać, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 3-7.
Miłobędzka K., Zrozumieć zabawę, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 7-8.
Mazur K., Wspomnienie o Janie Dormanie, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 9.
Kozień L., Jan Dorman 1912-1986, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 10.
Kozień L., Jan Dorman. Dokumentacja działalności, Łódź.

1997
 

1999
Lubina-Cipińska, Powrót Koziołka „Matołka Dormana”, „Rzeczpospolita”, nr 89.

2000
Herody, wybór materiałów zgromadzonych w Archiwum Jana Dormana pod red. I.Dowsilas, wydawca: Fundacja im. Jana Dormana oraz Wydział Kultury, Sportu Urzędu Miejskiego w Będzinie, Będzin.
Osman A., Teatr Jana Dormana. Próba analizy rekwizytów, praca napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. E.Udalskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice.

2002
Konik, materiały z Archiwum Jana Dormana, wybór i opracowanie I.Dowsilas, wydawca: Fundacja im. Jana Dormana, Będzin, luty.

2003
Jan Dorman, Wyssane z palca?, opracowanie i wybór tekstów Iwona Dowsilas, Fundacja im. Jana Dormana, Będzin.

2004
Bieniek A., Analiza eksperymentów teatralno-pedagogicznych Jana Dormana w kontekście jego teatru, pod kier. prof. dr hab. Katarzyny Olbrycht, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Tomaszewska E., Kaczka i Hamlet. Eksperyment teatralno-pedagogiczny, w: Sztuka w edukacji i terapii, pod red. Knapik M., W.A.Sacher, Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 82-95. 
Tomaszewska E., Kaczka i Hamlet. Kilka uwag z eksperymentu, w: Ekspresja twórcza dziecka, pod red. K.Krasoń i B.Mazepy-Domagały, Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda, Librus, Katowice, 231-238.
Tomaszewska E., Teatr Jana Dormana w świetle kontaktów z czechosłowackim środowiskiem lalkarskim w latach 1955-1971, w: O divadle na Moravě a ve Slezsku, ISBN: 80-244-0925-9, vročení: Olomouc.
Tomaszewska E., Teatr zabawy, w: Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, pod red. K.Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 129-149.

2005
Tomaszewska E., Profesor Stefan Szuman – Jan Dorman, współpraca i wzajemne inspiracje, „Psychologia Rozwojowa", tom 9, nr 3, rok 2004, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 129 -137.

2006
Być mistrzem. Materiały z tamtych lat, wybór i opracowanie materiałów archiwalnych Iwona Dowsilas, wyd. przez Fundacja im. Jana Dormana oraz Drukarnia MAGIC sc, Będzin 2006.
Tomaszewska E., Młynek do kawy, czyli teatr dla dzieci starszych, w: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące, pod red. Katarzyny Krasoń i Beaty Mazepy-Domagały, wyd. przez Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach oraz Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, Mysłowice, s. 238 – 244.

2006-2019

2006
Jan Dorman w Będzinie, red. I. Dowsilas, Będzin
Jurkowski H., Moje pokolenie, Łódź (rozdziały: Sprawa Dormana – s. 33-34, Jan Dorman – s. 217-241)

2007

2010
Tomaszewska E., Jan Dorman - poeta teatru, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice

2012
Lipko-Konieczna J., Archiwum (nie) gotowe. Relacja z wizyty w archiwum Jana Dormana w Będzinie, "Teatr"  2012, nr, źródło: http://www.teatr-pismo.pl/ludzie/232/archiwum_(nie)gotowe_relacja_z_wizyty_w_archiwum_jana_dormana_w_bedzinie/
Napisz jak pamiętasz. Listy artysty
, oprac. Iwona Dowsilas, Będzin
Tomaszewska E., Jan Dorman - własną drogą, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice
hasło: Dorman Jan, oprac. M. Waszkiel, World Encyclopedia Of Puppetry Art, https://wepa.unima.org/en/jan-dorman/

2013
Jan Dorman i Jego Teatr, pod red. M. Odziomek, Będzin - w tomie następujące artykuły: 
Jurkowski H., Jan Dorman - nieustająco obecny
Linert A., Teatr Jana Dormana w świetle wybranych wartości naddanych
Odziomek M., Teatr postdramatyczn Jana Dormana
Tomaszewska E., Jan Dorman w Teatrze Dzieci Zagłębia
Tomaszewska E., Jan Dorman - wychowawca, inspirator, animator
Wiśniewska M., Estetyka Teatru Jana Dormana na tle współczesnego teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce
Wiśniewska M., Dorman - Kantor - Grotowski - przestrzenie spotkania trzech artystów teatru
Listy Jana Dormana do Mari Teresy Antoniny, Warszawa

2015
Dowsilas I., Jan Dorman. Od zabawy w teatr do teatru klasycznego, Będzin
Wiśniewska M., „Zatrudnić widza”. Twórczość Jana Dormana w świetle zwrotu performatywnego w sztuce, [w:] Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, red. M. Moszkowicz, B. Stano, Kraków 2015, s. 202-221.

2017
Archiwum Dormana. Inpiracje - praktyki - refleksje, broszura projektu "Dorman. Archiwum otwarte", red. V. Siedelecka-Dorosz, M Wiśniewska, Instytut Teatralny im Z. Raszewskiego, Warszawa
Jan Dorman. Pedagog teatru, oprac. I. Dowsilas, Będzin
Wiśniewska M., Młody widz jako współtwórca teatru Jana Dormana, zapis wykładu w Instytucie Teatralnym, Warszawa

2019
Liko-Konieczna J., Zabawa i awanagarda, w: Lalki: teatr, film, polityka, red. J. Kordjak, K. Kopania, Warszawa 2019

Materiały audiowizualne 

A życie toczy się dalej,  TVP Katowice 2016. Program o Janie Dormanie w cyklu „A życie toczy się dalej” zawiera materiały archiwalne (fragmenty rejestracji przedstawień, zdjęcia, list od widza) oraz rozmowę z Iwoną Dowsilas, dr Ewą Tomaszewską i Janem Kuczyńskim. Prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski. Klip filmowy o długości 26 min 05 s, o rozmiarze 930 MB, szerokość klatki: 720 wysokość klatki: 576. (w zbiorach Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym)