O archiwum Dormana w Meksyku

 

22 lipca Małgorzata Skoczelas wygłosi podczas International Coucil of Kinetography Laban Conference w Meksyku referat zainspirowany projektem "La Fontaine - rozczytywanie kinetyczne", który powstał w oparciu o performatywne rozczytywanie archiwum Jana Dormana w 2017 r.. Tytuł referatu: "Kinetography as a Tool for Creation: A Personal Approach".