Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia

Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.Reżyser, dramatopisarz, scenograf, założyciel i wieloletni dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, najbarwniejsza postać tego miasta.