O Dormanie w "Pamiętniku Teatralnym" 2019

Zapraszamy do lektury artykułów, które złożyły się na monograficzny zeszyt czasopismia "Pamiętnik Teatralny" 2019 LXVIII zeszyt 3–4 (271–272) poświęcony Janowi Dormanowi. Autorzy publikacją piszą m.in. o nieanalizowanych dotychczas spektaklach Dormana z lat 1980-1986, roli muzyki w jego teatrze, listach i rysunkach najmłodszych widzów oraz o idei jego archiwum w kontekście współczesnych badań teatrologicznych. 

Więcej: "Pamiętnik Teatralny"