Aktualności

Zobacz starsze aktualności

Biografia

Jan Dorman - urodził się 11 marca 1912 r. w Dębowej Górze (obecnie dzielnica Sosnowca), zmarł 21 lutego 1986 w Będzinie.

Zobacz więcej

Teatr

Międzyszkolny Teatr Dziecka, Eksperymentalny Teatr Dziecka, Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, teatralne działania ze studentami

Zobacz więcej

Idee

Transponując utwór na scenę przede wszystkim poddaję go demontażowi, aby z kolei montować nowy szkielet, na którym będę mógł zawieszać wszystkie elementy potrzebne do działania scenicznego. (JD, "Moje credo")

Zobacz więcej

Teatr będzie stale narażony na nową próbę, tym samym będzie ciekawy.

Projekty

Projekty badawcze i artystyczne inspirowane Archiwum Jana Dormana.

Zobacz więcej

Archiwum

"Mając za sobą taki dorobek artystyczny, równolegle „narastało” archiwum. Jeszcze prowadząc teatr dbałem o dokumentację." (JD, List do gen. Ziętka, 1982)

Zobacz więcej

Konkurs

KONKURS IM. Jana DORMANA na produkcję spektakli realizowanych w szkołach

Zobacz więcej

Idzie o to, […] że widz musi sobie sam stworzyć własny spektakl. Spektakl ma powstać w wyobraźni widza.
("Mój wykład do widowni młodzieżowej ...", 1972)