O Dormanie na International Children Theatre Festival w Suboticy

Podczas 12. Forum towarzyszącego 28. Międzynarodowemu Festiwalowi Teatru dla Dzieci w Suboticy Ewa Tomaszewska opowiadała o kontakach Jana Dormana z twórcami i badaczami teatralnymi z dawnej Jugosławii. O tej współpracy można przeczytać w tekście zamieszczonym w zakładce Działalność zagraniczna.