Kontakt

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdów 1
00-467 Warszawa
NIP: 526-27-07-950

 

Pracownia Dokumentacji Teatru im. B. Krasnodębskiej
kierownik
Monika Krawul
tel. +48 22 501 70 11fax. +48 22 501 70 10
mkrawul@instytut-teatralny.pl

 

Agata Łukaszewicz (zbiory Archiwum Jana Dormana)
alukaszewicz@instytut-teatralny.pl

 

kierowniczka naukowa projektu "Dorman. Archiwum otwarte"
Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
marzennaw@umk.pl