Rok pełen Dormana

W 2022 roku o teatrze i ideach Jana Dormana rozmawiamy na wiele sposobów. Powstały dwie wystawy: Iwony Dowsilas w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie oraz Laury Sonik @Dorman2022 w ramach Festiwalu Scenografii i Kostiumów "Scena w budowie" w Lublinie. W Będzinie odbyły się poświęcone mu rozmowy, wykłady i czytania performatywne scenariuszy "Don Kichota" (reż. A. Klucznik) oraz Której godziny (reż. M. Idzikowski). Arteterapeutycznemu wymiarowi działalności teatralnej Dormana poświęcony był referat konferencyjny Agaty Łukaszewicz. Zapraszamy do odkrywania archiwum Dormana i najnowych publikacji z 2021 i 2022 roku.