Bibliografia

1946 - 1966

1946
Dorman J., Przystępujemy do pracy, „Górnik”, 1.12, nr 13, s. 11.
Dorman J., Nowy Teatr Dziecka, „Trybuna Robotnicza”, wrzesień.
Lipski T., Międzyszkolny Teatr Dziecka w Zagłębiu. Dzieci bawią się, grają i same administrują, „Trybuna Robotnicza”, luty.
Kurs kierowników teatru dziecka, „Trybuna Robotnicza”, 21.08, s. 5.

1947
Dorman J., Malowane dzbanki (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice.
Dorman J., O Wojtku grajku, (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice.
Dorman J., Teatr zawodowy a teatr ochotniczy, „Górnik”, 15.02, nr 3, s. 11.
Dorman J., Zabawa dziecka jest grą, „Górnik”, 15.03, nr 5, s.11.
Dorman J., Nowy teatr dziecka, „Górnik”, 3.09.
Dorman J., Dzieci, uwaga dzieci!, „Gazeta Robotnicza”, 6.09, nr 244.
Dorman J., Wspomnienia z wakacji. Jak zrobiliśmy teatr na kolanie, „Górnik”, 1.10, nr 15.
Pokaz świetlic górniczych, „Górnik”, 15.02., nr 3, s. 6.
Eksperymentalny Teatr Dziecka Z.Z.G. zostanie otwarty w Sosnowcu, „Górnik”, 15.06.
Eksperymentalny Teatr Dziecka zostaje otwarty w Sosnowcu, „Trybuna Robotnicza”, 25.06, nr 172.
Eksperymentalny Teatr Dziecka przy Centralnym Związku Zawodowym Górników, „Gazeta Robotnicza”, 24.06, nr 170.
Eksperymentalny teatr dziecka, „Związkowiec”, nr 34.
Teatr Dziecka rozpoczął pracę, „Dziennik Zachodni”, 25.06, nr 149.
Bulakowska J., Teatr Dziecka – imprezą kulturalną, „Górnik”, 1.07, nr 11.
Elie., Teatr, w którym występują mali aktorzy, „Górnik”, 1.08, nr 12, s. 12.
Górniczy Teatr Dziecka, „Związkowiec”, 31.08, nr 36.
Eksperymentalny Teatr Dziecka na nowych drogach rozwoju, „Gazeta Robotnicza”, 2.09.
Eksperymentalny Teatr Dziecka, „Tygodnik Polski” (The Polish Weekly), Londyn 23.07, nr 50.
Lipska J., „Świetlica Krakowska”, nr 16, s. 254.
Marcinow S., Wielka zabawa dzieci dla dzieci, „Dziennik Zachodni”, 6.07, nr 182.

1948
Dorman J., Teatr Dziecka CZZG ma poza sobą kilka miesięcy pracy, „Górnik”, nr 18, s. 6-7.
Dorman J., Cieszą się dzieci z Teatru Dziecka CZZG w Sosnowcu, „Górnik”, nr 7, s. 9.
Dorman J., Teatr Dziecka CZZG uczy i wychowuje młode pokolenie, „Górnik”, nr 18, s. 21.
Teatr Dziecka CZZG w Sosnowcu nawiązuje kontakt z zagranicą, „Gazeta Robotnicza”, 24.01, nr 57.
Lipski T., Eksperymentalny Teatr Dziecka CZZG daje oryginalny wkład w dziedzinie kultury robotniczej, „Gazeta Robotnicza”, styczeń, nr 13, s. 4.
Byli jsme v divadle polských hornických dĕtí, „Ostravský Úderník”, kwiecień, s. 5.
Polské dĕti horníků píší hornickým dětem v OKD, „Ostravský Úderník”, kwiecień, s. 6.
Grzywnowicz R., Notatki z Teatru Dziecka CZZG w Sosnowcu, zagłębiowska „Trybuna Robotnicza”, 15.04, nr 102, s. 5.
Kubicki J., Teatr Dziecka Górnika szkołą wychowania nowego człowieka, „Górnik”, nr 200, s. 19.
Michałowski M. J., Ciekawy eksperyment pedagogiczny, „Dziennik Zachodni”, dodatek „Świat i życie”, 15.02, nr 7, s. 6.
Teatr Dziecka CZZG zamyka swoje podwoje na okres letni, „Górnik”, nr 10, s.5.
Teatr Dziecka CZZG przed nowym sezonem, „Górnik”, nr 17, s.14.
Ż., Eksperymentalny Teatr Dziecka Centralnego Związku Zawodowego Górników, „Rzeczpospolita”, nr 309, s.8.

1949
Stobiecka M., Eksperymentalny Teatr Dziecka przy Związku Zawodowym Górników, „Trybuna Robotnicza”, 15.02, nr 39, s. 6.
Karwiński T., O teatrze Dormana, „Polska Dzisiejsza” („Poland of today”), Nowy York, lipiec.

1950
Dorman J., Teatr dziecka odmianą zabawy, „Trybuna Robotnicza”, 12.01.
W Będzinie powstał Eksperymentalny Teatr Dziecka, „Dziennik Zachodni”, 30.07.

1951
Pożyteczna działalność Teatru Dzieci Zagłębia, „Dziennik Zachodni”, 5.07.
(az), Zasłużona placówka kulturalna – Teatr Dzieci Zagłębia – nie powinien borykać się z trudnościami, „Trybuna Robotnicza”, 13.09.

1952
Baumgardten A., Świetlice na Śląsku, „Teatr”, nr 2, s. 23.
Janota I., Najmłodsi widzowie piszą listy do Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, „Trybuna Robotnicza”, 25.03.
(mar), Teatr Dzieci Zagłębia odwiedził kolonie letnie, „Dziennik Zachodni” dodatek „Świat i Życie”, 29-30.06, nr 155.
Przeszło 8 tys. dzieci wiejskich!, „Dziennik Zachodni”, 29.11.
Gałuszka J., Po raz pierwszy zetkąłem się z teatrem [...], „Teatr Lalek”, nr 9, s. 79.

1953
(lg), Spotkanie z aktorami, „Trybuna Robotnicza”, 6-7.01.
(Woy), Teatry Lalek znakomicie spełniają swe zadanie, „Express Wieczorny”, 11.01.
(lg), I bajki pomagają nauce, „Trybuna Robotnicza”, 13.01.
(wel), Teatr Dzieci Zagłębia, „Dziennik Zachodni”, 12.02.
(lg), Przedstawienia dla przedszkolaków, „Trybuna Robotnicza”, 4.03.
(lg), Przedszkolaki mają swój teatr, Trybuna Robotnicza, 14.05.
Wydrzyński A., Przyznano wreszcie subwencje dla Teatru Dzieci, „Przegląd Kulturalny”, 7-13.05.

1954
Gottfield S., „Dziennik Zachodni”, nr 182, s. 3.
J.D., „Dziennik Zachodni”, nr 50, s. 6.
(WEC), „Dziennik Zachodni”, nr 291, s. 4.

1955
Sośnierzowa B., O teatrze kukiełek Dormana, jego osiągnięciach i trudnościach, „Dziennik Zachodni”, 28.10, nr 253, s. 3.

1959
Surówka B., „Dziennik Zachodni”, nr 27, s. 4.
Puget J., „Współczesność”, nr 3, s. 3.
Mazur K., „Przegląd Kulturalny”, nr 9, s. 7.
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 43, s. 6.

1960
Dorman J., O teatrze i życiu dziecka, „Wiadomości Zagłębia”, 5.08.

1961
Dorman J., Trudna droga do najmłodszego widza, „Wiadomości Zagłębia”, 3.10.
Dorman J., Trzy grosze do dyskusji, „Teatr Lalek”, nr 15-16, s. 44.

1962
Dorman J., Teatr dla dzieci wczoraj i dziś, „Dziennik Zachodni”, 15.02.
(ata), Aktor z kukiełką, „Wiadomości Zagłębia”, 22.11, nr 46, s. 4.
Kocurkowa T., „Poglądy”, nr 3, s. 15.

1963
Dorman J., W oczach dziecka, „Dziennik Zachodni”, 1.03.
Dorman J., Pochwała amatorów węgierskich, „Teatr Lalek”, nr 24, s. 15-16.
Dorman J., Awantura w Pacynkowie i co z tego wynikło, „Wiadomości Zagłębia”, 17.05.
Dorman J., A jeśli spotka nas klęska, „Wiadomości Zagłębia”, 27.06.
Dorman J., Polskie lalki na festiwalu w Brnie, „Dziennik Zachodni”, 2.07.
Iłowski S., Pierwsze Spotkania Teatrów Lalek Polski Wschodniej, „Teatr Lalek”, nr 25-26, s. 4-6.
Jurkowski H., Śląski Festiwal Teatrów Lalek, „Teatr Lalek”, nr 23, s. 13.
Malik J., Brno – zaimprowizowana gościna, „Teatr Lalek”, nr 25-26, s. 15-17.
Haak J., „Trybuna Wałbrzyska”, 19-25.09.

1964
Jurkowski H., Don Kichot, „Teatr Lalek”, nr 27, s. 10-12.
Stachnik R., „Wiadomości Zagłębia”, 13-19.11.
Galewicz J., Konfrontacje, „Teatr Lalek”, nr 30, s. 1-3.
Stachnik R., „Poglądy”, nr 23, 1-15.12.
„Ekspres Poznański”, 29.09.
„Głos Wielkopolski”, 29.09.
„Życie Literackie”, 8.11.
Tyszkowa M., Badania dotyczące sztuki Która godzina? na Przeglądzie Współczesnych Sztuk Lalkowych – Konfrontacje Poznań’64, „Przegląd Psychologiczny”, nr 12.

1965
Dorman J., Kultura bez szablonu, „Dziennik Zachodni”, 20.10.
Dorman J., „Dziennik Zachodni”, nr 175, s. 2.
komunikaty o nagrodzie WRN w Katowicach m.in. dla Jana Dormana:, „Dziennik Zachodni”, nr 172, s. 1-2. „Poglądy”, nr 16, s.16 „Trybuna Ludu”, nr 201, s. 6. „Trybuna Robotnicza”, nr 172, s. 3.
Iłowski S., Spór o lalki, referat wygłoszony na jubileuszu 20-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis; przedruk frag. w programie Której godziny Teatru Lalek w Wałbrzychu).
Wojciechowski Z., Teatr Dormana i realizacja spektaklu „Która godzina?”, referat wygłoszony na jubileuszu 20-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis).
Schmiedtchen Ch., „Puppentheatersammlung”, przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin, s. 45.
Doroczna narada lalkarska, „Teatr Lalek”, nr 31-32, s. 47-48.

1966
Dorman J., Bábka v inscenácii, „Umelecké Slovo” nr. 3.
Dorman J., „Trybuna Robotnicza”, nr 18, s. 5.
Zagórska B., „Echo Krakowa”, nr 67, s. 2.
Gzella A. L., „Kurier Lubelski”, nr 280, s. 4.
Korneluk W. „Kultura i Życie”, nr 46, s. 2.

1967 - 1980

1967
Dorman J., Rekvizity v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 2.
Dorman J., Shakespeare v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 6.
Kudliński T., „Poglądy”, nr 7, s. 14.
Cečuk M., „Loutkář”, przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin, s. 49.
Pollak S., Teatr wielkiej przygody, „Teatr”, nr 22, s. 15.
Stern A., „Zwierciadło”, nr 51-52, s.4.
Kudliński T., Monografia „Szczęśliwego księcia”, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin.
Schedler M., „Teater Haute”, przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin s. 39.
Krzemińska W., Okno na świat wyobraźni, „Ekran", przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin s. 56.

1968
Dorman J., Mój teatr, „Teatr Lalek”, nr 1-2.
Dorman J., Lalka w inscenizacji (notatki z praktyki reżysera), „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 40-45.
Dorman J., „Wesele” w Poznańskim Marcinku, „Teatr Lalek”, nr 3-4, s. 63-69.
Dorman J., O teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
Dorman J., Herodove hry a moje divadlo, „Umelecké Slovo”, nr 3.
Dorman J., Konik z teoryjką. O teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
Dorman J., Bábka v inscenácii, “Československý „Loutkář”, nr 9.
Dorman J., Poznamku režisera – anegdota Konik, „Umelecké Slovo”, nr 9.
Dorman J., „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 46-48.
Surówka B., „Poglądy”, nr 2, s. 18.
Miłobędzka K., „Teatr Lalek”, nr 3-4, s. 59-61.
Semil M., „Dialog”, nr 12, s. 124-128.

1969
Dorman J., Moje credo artystyczne, „Polska”, nr 6, s. 48-51.

1970
Dorman J., Wzniosłe i frywolne, „Polska”, nr 7. (także w wersjach obcojęzycznych czasopisma „Polska”: niemieckiej, angielskiej, francuskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej)
Falkiewicz A., Niepokoje teatru lat sześćdziesiątych, „Odra”, nr 2, s. 53-64.
Wielgoławska A., 25-lecie TDZ, „Świat Młodych”, nr 16, s. 4-5.
Kronika krajowa, „Teatr”, nr 3, s. 26.
Kellner I., Niezwykły teatr Dormana „Teatr”, nr 7, s. 24-25.
Bechczyc-Rudnicka M., „Kamena”, nr 13.

1971
Dorman J., Moje uwagi i spostrzeżenia na marginesie imprezy Herody, „Polska Sztuka Ludowa" nr 4.
Dorman J., Uwagi o inscenizacji. Intencja przedstawienia (fragm.), „Poglądy" nr 15, s. 10.
Kronika krajowa, „Teatr”, nr 10, s. 25.
Kajzar H., O teatrze Dormana, „Teatr”, nr 14, s. 12-13.
Jurkowski H., Dormanovo Divadlo deti Zaglebia, „Javisko”, nr 4, s. 100-104.
Jurkowski H., Teatr Dzieci Zagłębia, „Scena”, nr 6, s. 18-21.
Jurkowski H., Le théâtre pour la jeunesse / Theatre for the Young People, „Le Theatre en Pologne / The Theatre in Poland”, Warszawa, nr 4, s. 10.
Cieślikowski S., Interpretacja słowa, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie (maszynopis).
Frankowska B., Teatr Dzieci Zagłębia, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie, (maszynopis), przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin. Miller R., Edukacja teatralna, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie, (maszynopis), przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin. Osiński Z., Teatr Dzieci Zagłębia, referat wygłoszony na jubileuszu 25-lecia TDZ w Będzinie, (maszynopis), przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin. Buski T., „Gazeta Robotnicza”, nr 262, s. 4.
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 85, s. 6. Sojowa S., „Prometej”, nr 26, s. 26.
Starczak K., „Pomorze”, nr 6, s. 14.
Pollak S., „Dialog”, nr 2, s. 125-128.
Przyszłość teatru dziecięcego, „Theater Heute”, czerwiec, Berlin (maszynopis w Archiwum J. Dormana). Zawziętość, aktorstwo, przemiany, „Theater Heute”, czerwiec, Berlin (maszynopis w Archiwum J. Dormana). Analityczna zawziętość Jana Dormana, „Theater Heute”, czerwiec, Berlin (maszynopis w Archiwum J. Dormana).
Zapomniany aktor, „Theater Heute”, czerwiec, Berlin (maszynopis w Archiwum J. Dormana).

1972
Dorman J., Otwarcie teatru, „Scena”, nr 12, s. 16-19.
Dorman J., Lalka w służbie metafory, (materiały z konferencji V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej) s. 26 (maszynopis).
Dorman J., „Kulisy”, nr 51, s. 4.
Serafinowska E., Dramat, gra i zabawa w teatrze lalek, praca pod kier. prof. dr hab. J. Ziomka, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu.
Strzelecki Z., Lalkarskie Dionizje, „Scena”, nr 9, s. 2-4.
Grodzicki A., Teatr dla młodzieży – ale jaki?, „Życie Warszawy”, nr 287, s. 3.
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 260, s. 6.
Witalewska H., „Głos Nauczyciela”, nr 40, s. 9.
Piechocki J., „Ilustrowany Kurier Polski“.
Sojowa S., „Prometej”, nr 26, s. 26.
Starczak K., „Pomorze”, nr 6, s. 14.
(tem.), „Nowiny Rzeszowskie”.
Teodorczyk E. (TED.), „Profile”, nr 4 s. 50.

1973
Dorman J., Walenty Filipek jedzie w świat, „Scena”, nr 10, s. 6-10.
Dorman J., „Trybuna Ludu”, nr 41, s. 6.
Schedler M., „Wie spat ist es? Kindertheater des Kohlenbeckens, Bedzin, w: Mannomann! 6x exemplarisches Kindertheater, Verlag M.DuMont Schauberg, Köln.
Byrski T., Pieśń i praktyczność – jedno, „Więź”, nr 2.
Wielgoławska A., Przegląd Zespołów Folklorystycznych Herody ’73, „Świat Młodych”, nr 7, s. 1, 3.

1974
Dorman J., Lalka w służbie metafory, „Scena”, nr 12, s. 2-6.
Miłobędzka K., O teatrze Dormana i o sobie; „Scena”, nr 1, s. 19-20 (tłum. w Československý „Loutkář”, tłum. P. Vášíček).
Jodłowski M., „Opole”, nr 12, s. 20.

1975
Dorman J., Michał, czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 6, s. 36-37.
Dorman J., Dlaczego akurat teatr, „Scena”, nr 11, s. 2-7.
tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe pod red. S. Wilczka, oprac. graficzne J. Dorman, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin.
Sławińska I., Teatr w środowisku robotniczym. Poszukiwanie nowego modelu, „Trybuna Robotnicza”, nr 39, s. 6-7.
Miłobędzka K., O divadle Jana Dormana a o sobě, Československý, „Loutkář”, nr 3.
Chmielewska B. (b.), „Trybuna Robotnicza”, nr 245, s. 8.
„Poglądy”, nr 22, s. 9.
Gorczycka J., Inicjacja przyszłego widza, „Teatr”, nr 18, s. 13, 16.
W teatrach, „Teatr”, nr 23 s. 25.
„Poglądy”, nr 8, s. 10.
„Trybuna Robotnicza”, nr 50, s. 7.
„Poglądy”, nr 16, s. 9.
Lalkarze podbili Szybenik”, „Vjesnik”, 1.VII.
„Poglądy”, nr 22, s. 9.
„Słowo Powszechne”, nr 249, s. 4.
„Der Spiegel“, Hamburg, nr 25.
„Frankfurter Rundschan“, 9.06.
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“, 12.06.
„Deutsche Volkszeitung“, nr 26, 26.06.
Klonowska Z. (a), „Dziennik Zachodni”, nr 140, s. 5.
Poniatowski W. (jot.) „Wieczór”, nr 137, s. 4.
Tomala K., „Poglądy”, nr 13, s. 3.
Najdisz W., Poetyka Teatru Dormana, praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, 1975.
(ef), „Dialog”, nr 10, s. 150-154.
Kiser W., Notatki z Biennale cz. 1, „Głos Nauczycielki”, nr 29.
Węgrowska T., Przedszkolak w teatrze, czyli refleksje pofestiwalowe, „Scena” nr 10, s. 34-38.
Witalewska H., Piękno, fikcja i czterolatek, „Głos Nauczycielski”, nr 29, s. 5.
„Trybuna Ludu”, z dn. 17.05.
„Dnevnik”, nr 8, Novi Sad, 9.11., przedruk: tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe, pod red. T. Wilczka, Teatr Dzieci Zagłębia, Będzin, s. 97.
Faber L. (lef.), „Dziennik Zachodni”, nr 206, s. 5.

1976
Kajzar H., Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie, w: tegoż, Sztuki i eseje, COK, Warszawa.
Jurkowski H., Teatr Dzieci Zagłębia 1945-1974, „Pamiętnik Teatralny”, z. 3, s. 226-248.
Morga A., Jana Dormana Teatr Niezwykły, „Wiadomości Zagłębia”, nr 40, s. 8.
Netz F., Teatr Dormana, „Panorama“, nr 13, s. 8-9.
Kwiecińska Z., Teatr rytmu i metafory, „Trybuna Ludu”, 14.10, nr 246, s. 6.
Możdżyński B., „Sztandar Młodych”, nr 240, s.4.
Zagłada B., „Świerszczyk”, nr 49, s. 776-777.
Zwoźniakowa R., „Poglądy”, nr 19, s. 10.
Błażewicz O., „Tydzień”, nr 42, s. 14-15.
Chynowski P. (pa.), „Życie Warszawy”, nr 210, s. 7.
Kwiecińska Z. (Z.K.), „Trybuna Ludu”, nr 220, s. 8.
„Płomyczek”, nr 22, s. 634-637.

1977
Dorman J., Książę Portugalii, „Scena”, nr 6, s. 32-33.
Dorman J., „Fakty”, nr 23, s. 9.
Dorman J., „Lutka. Revija za Loutkovno Kulturo“, nr 28.
Jurkowski H., Dziecko – folklor – teatr poetycki, w:Sztuka dla najmłodszych – teoria – recepcja – oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, PWN, Poznań.
Miłobędzka K., Kosmogonia i fabuła w teatrze dla dzieci, w:Sztuka dla najmłodszych – teoria – recepcja – oddziaływanie, red. M. Tyszkowa, PWN, Poznań.
Kwiecińska Z., Jan Dorman (spotkanie z artystą), „Trybuna Ludu” 1977, nr 76, s. 6.
Jurkowski H., Le Théâtre de Jan Dorman (The Theatre of Jan Dorman), „Théâtre en Pologne”, nr 2, s. 11-15.
„Poglądy”, nr 9, s. 10.
W repertuarze, „Teatr”, nr 13, s. 25.
„Trybuna Robotnicza”, nr 74, s. 7.
Dowsilas I., Muzyka w Teatrze Dormana, praca magisterska, Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach.
Frankowska B., Źle się bawicie!, „Teatr”, nr 17, s. 4-6.
Romanowska R., „Ziemia Gdańska”, Biuletyn Metodyczny, nr 118, s. 38-40.

1978
Dorman J., Hanka, czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 12, s. 31.
Dorman J., „Gazeta Zachodnia”, nr 80, s. 5.

1980
Miłobędzka K., Teatr Jana Dormana, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań.
Lach B., Jan Dorman i jego teatr dla dzieci, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Flis Z., „Głos Pomorza”, nr 236, s. 6.

1981-1986

1981
J. Dorman, Zabawa dzieci w teatr, COK, Warszawa.
J. Dorman, Otwarcie teatru , w: Na przekór schematom, wybór i oprac. S. Marat, COMUK, Warszawa.
Pierzchała J., Teatry Zagłębia a regionalna kultura teatralna, w: Teatr w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec.
Kudliński T., Wernisaż Dormana, „Życie Literackie” , nr 19, s. 7.
Mazur K., Teatr Dormana, „Teatr”, nr 13, s. 7-8.
Kronika, „Teatr”, nr 12, s. 25
„Trybuna Robotnicza”, nr 82, s. 5.
Kozińska A., Nowe Książki. „Przegląd Literacki i Naukowy”, nr 13, s. 24-25.
Kwiecińska Z., „Trybuna Ludu”, nr 106, s. 6.
Kudliński T., „Życie Literackie”, nr 19, s. 7.
Stachnik R., „Głos Pomorza”, nr 77, s. 8.
„Le Théâtre en Pologne”, nr 10-11, s. 28-29.

1982
Dorman J., „Trybuna Ludu”, nr 150, s. 4.
Dorman J., „Odgłosy”, nr 8, s. 10.
Rochowiak J., „Słowo Powszechne”, nr 117, s. 4.
Sielicki K., „Radar”, nr 10, s. 20.
Piątkowski F., „Sztandar Ludu”, nr 229, s. 4.

1983
Domańska W., Która godzina? – lalkowa publicystyka, referat wprowadzający na seminarium XI OFTL w Opolu, maszynopis.
Sławińska I., „Trybuna Robotnicza”, nr 295, s. 4.

1984
Dorman J., Jaki powinien być utwór przeznaczony dla dzieci, ankieta przeprowadzona w czasie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, „Antena”, s. 1, 4.
Dorman J., Linert A., „Fakty“, nr 11, s. 14.
Dorman J., Rauszer A., „Echo”, tygodnik lokalny w Tychach, nr 4, s. 1.
Miłobędzka-Falkiewicz K., Teatr Jana Dormana, „Biuletyn Polonistyczny”, nr 1, s. 78-82.
Jurkowski H., program teatralny Która godzina?, Teatr Lalek w Wałbrzychu.

1985
Markowska B., O warsztacie reżyserskim J. Dormana, „Przegląd Tygodniowy”, nr 32, s. 12.
Słocińska T., O specyfice teatru Jana Dormana, „Gazeta Pomorska”, nr 229, s. 4.
Kucharski K., „Gazeta Robotnicza”, nr 167, s. 7.
Rochowiak J., „Nowości”, nr 188, s.7.
Szymański P., „Fakty”, nr 42, s. 11.
Waszkiel M., Okiem statystyka, „Teatr Lalek" nr 9-10, s. 23.

1986
Jurkowski H., Teatr Jana Dormana, w: Katalog I Spotkań Teatru Wizji i Plastyki, pod red. Z. Waszkielskiego, Katowice.
Teatr Dzieci Zagłębia, 1945-1985, wydawnictwo jubileuszowe, Katowice.
Haak J., Czas dogonił go za wcześnie, „Scena”, nr 7, s. 11.
Miłobędzka K., „... ja już to kiedyś widziałem” , „Teatr Lalek”, nr 4, s. 8.
Miłobędzka K., „Odra”, nr 10, s. 105-106.
Miłobędzka K., W widnokręgu odmieńca – między rzeczywistością dziecka i rzeczywistością dorosłych, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1, s. 14-17, [sprost.: „Sztuka dla Dziecka”, nr 87].
Ogrodzińska T., Wspomnienie o Dormanie, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 21-22.
Gabara P., Legenda Mistrza, „Tak i Nie”, nr 12, s. 5.
Głomb K., „Gazeta Krakowska”, nr 86, s. 4.
Jurkowski H., Jan Dorman (1912-1986), „Teatr”, nr 6, s. 19-22.
Podolska M., „Trybuna Robotnicza”, nr 56, s. 5.
Rudziński Z., Szczęśliwy Książę, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1, s. 11-13.
„Dziennik Zachodni”, nr 48, s. 5
„Wiadomości Zagłębia”, nr 9, s. 5.
„Słowo Polskie”, nr 64, s. 5.

nekrologi i notatki o pogrzebie:
„Scena”, nr 5, s. 36.
„Teatr”, nr 4, s. 33.
„Dialog“, nr 3, s. 2.
„Dziennik Zachodni”, nr 46, s. 7.
„Trybuna Robotnicza”, nr 46, s. 4-5; nr 51, s. 2.
„Wiadomości Zagłębia”, nr 9, s. 2.
Radoszewski R., „Wieczór”, nr 40, s. 2.
„Trybuna Robotnicza”, nr 64, s. 5.
Han E., „Słowo Polskie”, 24.02.
„Karkonosze”, nr 4, s. 29-30.
(hew), „Słowo Polskie”, 17.03.
Rochowiak J., „Słowo Powszechne”, nr 110.
Antkowiak W., „Fakty”, nr 43, s. 13.
Lubański W., „Gazeta Pomorska”, nr 235, s. 4.
Karwat K. „Tak i Nie”, nr 18, s. 13.

1987-2006

1987
Jurkowski H., Metoda Teatru Dormana, „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 24-31.
Girdzijauskaite A., Po latach – jak pamiętam Dormana, „Teatr Lalek”, nr 1-2, s.31-33.
Ogrodzińska T., Dormana teatr dla dzieci, „Dialog”, nr 2, s.149-155.
Piecuch A., Przygody „Wiercipięty” – próba zapisu i biografii przedstawienia, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Grębski K., Monografia spektaklu Hanny Krall „Powiedz, że jestem”, praca magisterska, Wydział Lalkarski PWST we Wrocławiu.
Domagalik K., „Antena”, nr 49, s. 14.

1989
Dowsilas I., Wyjazdy – powroty. Wspomnienie o Janie Dormanie, cz.1, „Sztuka dla Dziecka”, nr 3, s. 13-15; nr 4-6, s. 13-16.
Szczawińska H., Powroty do źródeł wyobraźni, „Słowo Powszechne" nr 159, s. 4.

1990
Miłobędzka K., Teatr Jana Dormana, Ogólnopolski Ośrodek Sztuki dla Dzieci i Młodzieży, Poznań.
Dowsilas I., Wyjazdy – powroty. Wspomnienie o Janie Dormanie, cz. 2, „Sztuka dla Dziecka”, nr 1-2, s. 27-29.

1991
45 lat TDZ, wydawnictwo jubileuszowe pod red. M. Fox, Będzin.
Ślisz A., Jan Dorman. Wspomnienie, „AB Aktualności Będzińskie”, Będzin, nr 4, s. 4.
Pieszczyk E., Jan Dorman. Szkic do portretu nauczyciela, reżysera i działacza społeczno-kulturalnego, praca napisana pod kier. Prof. dr hab. E. Rosnera, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie.

1992 Komorowska M., Szymanowski w teatrze, IS PAN, Warszawa.

1993
Cempura D., Dorman o sobie. Krytycy o Dormanie, praca magisterska, Wydział Sztuki Lalkarskiej PWST w Białymstoku.
hasło: Jan Stanisław Dorman, w: Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, red. L. Mackiewicz, A. Żołna, Interpress, Warszawa.

1995
Fręś J. A., Lekcja z Dormana, „Śląsk" nr 1, s. 67.
Schejbal M., Będzin – legenda Dormana, „Teatr" nr 12, s. 31.

1996
Pół wieku. Teatr Dzieci Zagłębia 1945 – 1995, wydawnictwo jubileuszowe, pod red. P. Gabary, Będzin.
Jurkowski H., Piszę aby zapamiętać, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 3-7.
Miłobędzka K., Zrozumieć zabawę, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 7-8.
Mazur K., Wspomnienie o Janie Dormanie, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 9.
Kozień L., Jan Dorman 1912-1986, „Teatr Lalek”, nr 1, s. 10.
Kozień L., Jan Dorman. Dokumentacja działalności, Łódź.

1998
100 przedstawień teatru lalek. Antologia recenzji, 1945-1996, pod red. M. Waszkiela i L. Kozień, Pracownia Dokumentacji Teatru Lalek przy Teatrze Lalek „Arlekin", Łódź.

1999
Lubina-Cipińska, Powrót Koziołka „Matołka Dormana”, „Rzeczpospolita”, nr 89.

2000
Herody, wybór materiałów zgromadzonych w Archiwum Jana Dormana pod red. I.Dowsilas, Fundacja im. J. Dormana, Wydział Kultury, Sportu Urzędu Miejskiego w Będzinie, Będzin.
Osman A., Teatr Jana Dormana. Próba analizy rekwizytów, praca napisana pod kier. prof. zw. dr hab. E.Udalskiej, Uniwersytet Śląski, Katowice.

2002
Konik, materiały z Archiwum Jana Dormana, wybór i oprac I.Dowsilas, Fundacja im. Jana Dormana, Będzin.

2003
Dorman J., Wyssane z palca?, wybór i oprac. I. Dowsilas, Fundacja im. J. Dormana, Będzin.
Tomaszewska E., Kaczka i Hamlet kilka uwag z eksperymentu, „Gazeta Uniwersytecka”, Uniwersytet Śląski, Katowice, nr 10.

2004
Bieniek A., Analiza eksperymentów teatralno-pedagogicznych Jana Dormana w kontekście jego teatru, pod kier. prof. dr hab. K. Olbrycht, Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Cieszyn.
Tomaszewska E., Kaczka i Hamlet. Eksperyment teatralno-pedagogiczny, w:Sztuka w edukacji i terapii, pod red. Knapik M., W.A. Sacher, Uniwersytet Śląski Wydz. Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 82-95.
Tomaszewska E., Kaczka i Hamlet. Kilka uwag z eksperymentu, w:Ekspresja twórcza dziecka, pod red. K.Krasoń i B.Mazepy-Domagały, GWSP im. Kard. A. Hlonda, Librus, Katowice, 231-238.
Tomaszewska E., Teatr Jana Dormana w świetle kontaktów z czechosłowackim środowiskiem lalkarskim w latach 1955-1971, w: O divadle na Moravě a ve Slezsku, vročení: Olomouc.
Tomaszewska E., Teatr zabawy, w: Edukacja kulturalna. Wybrane obszary, pod red. K.Olbrycht, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 129-149.
Tomaszewska E., Profesor Stefan Szuman – Jan Dorman, współpraca i wzajemne inspiracje, „Psychologia Rozwojowa", tom 9, nr 3, rok 2004, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 129 -137.

2006
Być mistrzem. Materiały z tamtych lat, wybór i oprac. I. Dowsilas, wyd. przez Fundacja im. J. Dormana oraz Drukarnia MAGIC sc, Będzin 2006.
Tomaszewska E., Młynek do kawy, czyli teatr dla dzieci starszych, w: W kręgu sztuki i ekspresji dziecka. Rozważania inspirujące, pod red. K. Krasoń i B. Mazepy-Domagały, GWSP im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, Mysłowice, s. 238 – 244.

2006-2021

2006
Jan Dorman w Będzinie, red. I. Dowsilas, Będzin.
Jurkowski H., Moje pokolenie, Łódź, s. 33-34 i 217-241.

2007
Tomaszewska E., Tworzenie horyzontu skojarzeń. Eksperyment teatralno-pedagogiczny „Konik” adresowany do dzieci młodszych, w: Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji, pod red. K. Krasoń i B. Mazepy-Domagały, Centrum Ekspresji Dziecięcej GWSP im. Kard. A. Hlonda w Mysłowicach, Katowice - Mysłowice 2007, s. 254 – 264.

2008
Tomaszewska E., Teatr dziecięcy i teatr dla dzieci – tradycja i współczesność, w: Wyrazić i odnaleźć siebie, czyli o sztuce, ekspresji, edukacji i arteterapii, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej, GWSP, Katowice-Mysłowice, s. 139-147.

2009
Tomaszewska E., Teatr wyobraźni w: Intersubiektywność sztuki w recepcji i tworzeniu, red. K. Krasoń, B. Mazepa-Domagała i A. Wąsiński, Centrum Ekspresji Dziecięcej przy Bibliotece Śląskiej w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała – Katowice, s. 167 – 177. Koziołek K., Wójcik-Dudek M., Dziecko w teatrze w: Literatura dla dzieci i młodzieży (po roku 1980). T. 2, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 11-26.

2010
Tomaszewska E., Jan Dorman - poeta teatru, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", Katowice
Tomaszewska E., „Wyższa Szkoła Twórczego i Ciekawego Życia” Jana Dormana, w: Inspiratorzy, projektodawcy, realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury , pod red. K.Olbrycht i D. Sieroń-Galusek, Uniwersytet Śląski WEiNoE w Cieszynie, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń, s. 44 – 56.
Tomaszewska E., Eksperymenty teatralno-pedagogiczne w Cieszynie, w: Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej. Od teorii do praktyki, pod red. M. Strońskiej-Zremby, Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, Wrocław, s. 91-96.

2011
Tomaszewska E., Między sztuką a edukacją, „Magazyn Kultury MOST”, Bielsko-Biała, s.79-80.
Tomaszewska E., In Search of a New Theatre for Children/U potrazi za novim pozorištem za decu, w: Theatre for Children – Artistic Phenomenon/Pozorište za decu – umetnički fenomen, red. H. Jurkowski, M. Radonjić, Open University w Suboticy, International Festival of Children’s Theatres, Theatre Museum of Vojvodina w Nowym Sadzie, Subotica, s. 65 – 81.
Tomaszewska E., Jan Dorman w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie, w: Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie 1951-2011, pod red. P. Zaczkowskiego, TDZ im. J. Dormana, Będzin, s. 21-27.

2012
Lipko-Konieczna J., Archiwum (nie) gotowe. Relacja z wizyty w archiwum Jana Dormana w Będzinie, „Teatr”, nr 7-8. Napisz jak pamiętasz. Listy artysty, oprac. I. Dowsilas, Będzin.
Tomaszewska E., Jan Dorman – własną drogą, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
hasło: Dorman Jan, oprac. M. Waszkiel, World Encyclopedia Of Puppetry Art.
Tomaszewska E., Wolne miejsce dla wyobraźni. Z Krystyną Miłobędzką rozmawia Ewa Tomaszewska, w: Wielogłos. Krystyna Miłobędzka w recenzjach, szkicach, rozmowach, wybór, oprac. i red.: J. Borowiec. Biuro Literackie, Wrocław, s. 513 – 517.
Tomaszewska E., Theatre and Children – Two ways of creating/ Pozoriste i deca - Dwa nacina stwaranja, w: Theatre for Children – Artistic Phenomenon. A collection of Papers. Vol. 3, Edited by H. Jurkowski and M. Radonjić, International Festival of Children’s Theaters, International Research College of Theatre Arts, Subotica, s. 35-50.
Czarnota J., Jan Dorman – pedagog w teatrze, „Kultura enter" nr 50.

2013
Tomaszewska E., Teatr interaktywny. Między sztuką a edukacją, w pracy zbiorowej pod red. M. Zalewskiej-Pawlak Sztukmistrze XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Zakład Edukacji Artystycznej, Łódź, s. 249-264.
Jan Dorman i Jego Teatr, pod red. M. Odziomek, Będzin - w tomie następujące artykuły:
Jurkowski H., Jan Dorman - nieustająco obecny
Linert A., Teatr Jana Dormana w świetle wybranych wartości naddanych
Odziomek M., Teatr postdramatyczn Jana Dormana
Tomaszewska E., Jan Dorman w Teatrze Dzieci Zagłębia
Tomaszewska E., Jan Dorman - wychowawca, inspirator, animator
Wiśniewska M., Estetyka Teatru Jana Dormana na tle współczesnego teatru dla dzieci i młodzieży w Polsce
Wiśniewska M., Dorman – Kantor – Grotowski – przestrzenie spotkania trzech artystów teatru
Listy Jana Dormana do Marii Teresy Antoniny, wybór W. Domańska, Wydawnictwo Rea, Warszawa.

2014
Tomaszewska E., Jan Dorman and Krystyna Miłobędzka– the creators of a new theatre for children in Poland (the theatre of play)/Jan Dorman i Kristina Milobendska – stvaraoci novog pozorišta za decu u Polijskoj (pozorište igre), in: Theatre for children – artistic phenomenon, a collection of paper, vol 5, edid. by H. Jurkowski, M. Radonijć, Theatre Museum of Vojvodina, International Festival of Childen’s Theatres, Open Universicy Subotica, Subotica, s. 155 – 164, 165 – 173.
Tomaszewska E., W poszukiwaniu nowego teatru dla dzieci, w: Sztuka/Edukacja/Kultura. Z teorii i praktyki edukacji artystycznej pod red. E. Linkiewicz, U. Szuścik, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 234–251. Tomaszewska E., In search of a new theater for children, w: Creativity. Theories – research – applications, J. Uszyńska-Jarmoc and M. Karwowski (editors), Volume 1, Issue 1, Białystok, s. 142-155.

2015
Dowsilas I., Jan Dorman. Od zabawy w teatr do teatru klasycznego, Fundacja im. J. Dormana, Będzin.
Wiśniewska M., „Zatrudnić widza”. Twórczość Jana Dormana w świetle zwrotu performatywnego w sztuce, w: Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna. Pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem, red. M. Moszkowicz, B. Stano, Kraków, s. 202-221.
Tomaszewska E., Można zrobić więcej – o współpracy teatru ze szkołą, w: Szkoła – Kultura – Środowisko lokalne, red. Szczurek-Boruta A., Chojnacka-Synaszko B., Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Urząd Miasta Cieszyn, Powiat Cieszyński, Toruń, s. 331–344.

2017
Archiwum Dormana. Inpiracje - praktyki - refleksje, broszura projektu „Dorman. Archiwum otwarte", red. V. Siedelecka-Dorosz, M. Wiśniewska, Instytut Teatralny im Z. Raszewskiego, Warszawa.
Jan Dorman. Pedagog teatru, oprac. I. Dowsilas, Będzin.
Wiśniewska M., Młody widz jako współtwórca teatru Jana Dormana, zapis wykładu wygloszonego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Warszawa.

2018
Tomaszewska E., Teatralna edukacja przeciw dehumanizacji w: „Cieszyński Almanach Pedagogiczny“, tom 5: Świat wartości w wychowaniu i edukacji red. U. Szuścik, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 170–181.
Tomaszewska E., Szczęśliwe zakończenie/ Happy End, „Teatr Lalek”, 1/131, s. 58-62/63-67.

2019
Lipko-Konieczna J., Zabawa i awanagarda, w: Lalki: teatr, film, polityka, red. J. Kordjak, K. Kopania, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa.
Tomaszewska E., Pierwsze kontakty Jana Dormana z Czechosłowacją, w: Tam i z powrotem, rzecz o lalkarskich kontaktach polsko-czechosłowackich oraz polsko-czesko-słowackich na Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 90-101.
Rochowska A., Pedagogika teatru - próba definicji. Zwrot edukacyjny w teatrze, „Kultura współczesna" nr 2 (105).

2020
Tomaszewska Ewa, Wiosna lato jesień zima/ Spring Summer Autumn Winter, „Teatr Lalek“, nr 1 (139), s. 14–19/20–25.
Szczepska-Pustkowska Maria, „Teatr dla dzieci" a „Teatr dziecięcy" z perspektywy konfuguracjonizmu Margaret Mead, „Przegląd Pedagogiczny” nr 1, s. 136-153.
Suszczyński Karol, Witkacy Jana Dormana, "Teatr Lalek" nr 1 (139), s. 26-30/31-35.
Wiśniewka Marzenna, Przedmiot w teatrze Jana Dormana, "Teatr Lalek" nr 1 (139), s. 2-7/8-13.

2021
Łukaszewicz Agata, Od rysunku do spektaklu, Katalog 23. Biennale Sztuki dla Dziecka, Poznań, s. 73.

2022
Dowsilas Iwona, Ślady, [w:] Przegląd Teatrów Lalkowych Będzin 03.2022, s. 16-17.
Tomaszewska Ewa, Dorman eksperymentator, [w:] Przegląd Teatrów Lalkowych Będzin 03.2022, s. 18-19.
Waszkiel Marek, Dorman in Aeternum Vivere, [w:] Przegląd Teatrów Lalkowych Będzin 03.2022, s. 21.
przedruk: https://www.marekwaszkiel.pl/2022/03/22/dorman-in-aeternum-vivere/
Wiśniewska Marzenna, Archiwum Jana Dormana jako teatralne wyzwanie, [w:] Przegląd Teatrów Lalkowych Będzin 03.2022, s. 22-23.
Wiśniewska Marzenna, SIBMASS WARSAW 2022: Performing the future. Institutions and politics of memory, czerwiec 2022, referat: Perfoming theatre archive: The Project Dorman. Open Archive in the Zbigniew Raszewski Theatre Institute (2016-2019)

 

 

Materiały audiowizualne

A życie toczy się dalej TVP Katowice 2016. Program o Janie Dormanie w cyklu „A życie toczy się dalej” zawiera materiały archiwalne (fragmenty rejestracji przedstawień, zdjęcia, list od widza) oraz rozmowę z Iwoną Dowsilas, dr Ewą Tomaszewską i Janem Kuczyńskim. Prowadzenie: Krzysztof Korwin-Piotrowski. Klip filmowy o długości 26 min 05 s, o rozmiarze 930 MB, szerokość klatki: 720 wysokość klatki: 576. (w zbiorach Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym)