Kalendarium

Kalendarium życia i twórczości Jana Dormana (1912–1986)

Autorki: Ewa Tomaszewska, Marzenna Wiśniewska

Szczegółowe kalendarium: Pamiętnik Teatralny 2019, nr 3-4

1912 - 1925

11 III W Dębowej Górze (obecnie dzielnica Sosnowca) rodzi się Jan Dorman. Jest jednym z sześciorga dzieci Stanisława i Jadwigi (z domu Faroń) Dormanów.

1919 - rok inicjacji teatralnych: wizyty z ojcem za kulisami teatru, ciotka, Zofia Niewęgłowska, aktorka i śpiewaczka, zabiera Dormana na spektakle operowe 

wrzesień 1919 - Dorman rozpoczyna naukę w szkole podstawowej, która należała do gwarectwa hr. Renarda.

1924 - od drugiego semestru Jan Dorman uczęszcza do szkoły w Rogoźniku koło Strzyżowic. Dwa następne lata nauki odbywa ponownie w Sosnowcu, w swojej poprzedniej szkole. W tym czasie mieszka na stancji, do domu wraca tylko na ferie i wakacje. Przewodnikami po świecie wiejskich zwyczajów, opowieści, żartów i obrzędów są: Antek, pomocnik w gospodarstwie oraz siostry Klara i Lucia Ziajkowskie.  W tym czasie Dorman dużo rysuje. U wuja Niewęgłowskiego, nadwornego lekarza rodziny hrabiostwa Pusłowskich, Dorman poznaje Mehoffera. "Moje szkice ołówkiem, piórkiem, akwarele oglądał mrużąc swoje maleńkie oczka i cmokał. Woził mnie do Wiślicy, Nowego i Starego Korczyna i tak samo, jak ciotka, kazał rysować." (list Dormana do M. Fik)

1927 - we wrześniu rozpoczyna naukę w Seminarium Nauczycielskim Męskim im. A. Mickiewicza w Sosnowcu.