Publikacje Dormana

Książki:

JD, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa 1981

Artykuły:


1946
J. Dorman, Przystępujemy do pracy, „Górnik”, 1.12, nr 13, s. 11.
J. Dorman, wywiad, Nowy Teatr Dziecka, „Trybuna Robotnicza”, wrzesień.
1947
J. Dorman, Malowane dzbanki (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice
J. Dorman, O Wojtku grajku, (utwór sceniczny dla dzieci), Ognisko, Katowice
J. Dorman, Teatr zawodowy a teatr ochotniczy, „Górnik”, 15.02, nr 3, s. 11.
J. Dorman, Zabawa dziecka jest grą, „Górnik”, 15.03, nr 5, s.11
J. Dorman, Nowy teatr dziecka, „Górnik”, 3.09.
J. Dorman, Dzieci, uwaga dzieci!, „Gazeta Robotnicza”, 6.09, nr 244.
J. Dorman, Wspomnienia z wakacji. Jak zrobiliśmy teatr na kolanie, „Górnik”, 1.10, nr 15
1948
J. Dorman, Teatr Dziecka CZZG ma poza sobą kilka miesięcy pracy, „Górnik”, nr 18, s. 6-7.
J. Dorman, Cieszą się dzieci  z Teatru Dziecka CZZG w Sosnowcu, „Górnik”, nr 7, s. 9.
J. Dorman, Teatr Dziecka CZZG uczy i wychowuje młode pokolenie, „Górnik”, nr 18, s. 21.
1950
J. Dorman,, Teatr dziecka odmianą zabawy, „Trybuna Robotnicza”, 12.01.
1960
J. Dorman, O teatrze i życiu dziecka, „Wiadomości Zagłębia”, 5.08.
1961
J. Dorman,Trudna droga do najmłodszego widza, „Wiadomości Zagłębia”, 3.10.
J. Dorman, Trzy grosze do dyskusji, „Teatr Lalek”, nr 15-16, s. 44.
1962
J. Dorman, Teatr dla dzieci wczoraj i dziś, „Dziennik Zachodni”, 15.02.
1963
J. Dorman, W oczach dziecka, „Dziennik Zachodni”, 1.03.
J. Dorman, Pochwała amatorów węgierskich, „Teatr Lalek”, nr 24, s. 15-16.
J. Dorman, Awantura w Pacynkowie i co z tego wynikło, „Wiadomości Zagłębia”, 17.05.
J. Dorman, A jeśli spotka nas klęska, „Wiadomości Zagłębia”, 27.06.
J. Dorman, Polskie lalki na festiwalu w Brnie, „Dziennik Zachodni”, 2.07.
1965
J. Dorman, Kultura bez szablonu, „Dziennik Zachodni”, 20.X.
J. Dorman, wywiad, „Dziennik Zachodni”,  nr 175, s. 2.
1966
J. Dorman, Bábka v inscenácii, „Umelecké Slovo” nr. 3.
J. Dorman, wywiad, „Trybuna Robotnicza”, nr 18, s. 5 [rozmowa z (m.p.)].
1967
J. Dorman, Rekvizity v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 2.
J. Dorman, Shakespeare v mojom divadle, „Umelecké Slovo”, nr 6.
1968
J. Dorman, Mój teatr, „Teatr Lalek”, nr 1-2.
J. Dorman, Lalka w inscenizacji (notatki z praktyki reżysera), „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 40-45; nr 3-4.
J. Dorman, „Wesele” w Poznańskim Marcinku, „Teatr Lalek”, nr 3-4.
J. Dorman, O teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
J. Dorman, Herodove hry a moje divadlo, „Umelecké Slovo”, nr 3.
J. Dorman, Konik i teoryjka o teatrze dla dzieci, „Teatr”, nr 11, s. 9-10.
J. Dorman, Bábka v inscenácii, Československý „Loutkář”, nr 9.
J. Dorman, Poznamku režisera – anegdota Konik, „Umelecké Slovo”, nr 9.
J. Dorman, „Teatr Lalek”, nr 1-2, s. 46-48 (rozmowa Krystyny Bańkowskiej z Janem Dormanem).
1969
J. Dorman, Moje credo artystyczne, „Polska”, nr 6, s. 48-51.
1970
J. Dorman, Wzniosłe i frywolne, „Polska”, nr 7 (sprawozdanie z Herodów’70), artykuł ukazał się również następujących wersjach pisma Polska dla obcokrajowców: niemieckiej, angielskiej, amerykańskiej, francuskiej, hiszpańskiej, szwedzkiej.
1971
J. Dorman, „Moje uwagi i spostrzeżenia na marginesie imprezy  Herody”; Polska Sztuka Ludowa nr 4.
J. Dorman, „Uwagi o inscenizacji. Intencja przedstawienia” (fragm.); Poglądy nr15, s. 10.
1972
J. Dorman, Otwarcie teatru, „Scena”, nr 12, s. 16-19.
J. Dorman, Lalka w służbie metafory, (materiały z konferencji V Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek w Bielsku-Białej) s. 26 (maszynopis).
J. Dorman, wywiad, „Kulisy”, nr 51, s. 4.
1973
J. Dorman, Walenty Filipek jedzie w świat, „Scena”, nr 10, s. 6-10.
J. Dorman, Wywiad, „Trybuna Ludu”, nr 41, s. 6 (rozmowa Zofii Kwiecińskiej).
1974
J. Dorman, Lalka w służbie metafory, „Scena”, nr 12, s. 2-6.
1975
J. Dorman, Michał czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 6, s. 36-37.
J. Dorman, Dlaczego akurat teatr, „Scena”, nr 11, s. 2-7.
tdz 30 lat (1945-1975), wydawnictwo jubileuszowe pod red. Stanisława Wilczka, oprac. graficzne – Jan Dorman, Katowice.
1977
J. Dorman, Książę Portugalii, „Scena”, nr 6, s. 32-33.
J. Dorman, „Fakty”, nr 23, s. 9 (rozmowa J.L.Ordana).
1978
J. Dorman, Hanka czyli zabawa dzieci w teatr, „Scena”, nr 12, s. 31.
J. Dorman, „Gazeta Zachodnia”, nr 80, s. 5 (rozmowa M.Mikołajczyka).
1981
J. Dorman, Otwarcie teatru, w: Na przekór schematom, wybór i opracowanie S.Marat, Warszawa, COMUK.
1982
J. Dorman, „Trybuna Ludu”, nr 150, s. 4.
J. Dorman, „Odgłosy”, nr 8, s. 10 (rozmowa E. Pankiewicza).
1984
J. Dorman, Jaki powinien być utwór przeznaczony dla dzieci, ankieta przeprowadzona w czasie Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu, „Antena”, s. 1,4.
J. Dorman, Linert A., „Fakty“, nr 11, s. 14.
J. Dorman, Rauszer A., „Echo”, tygodnik lokalny w Tychach, nr 4, s. 1.

Z archiwum Jana Dormana

Herody, red. I. Dowsials, Będzin 2000
Konik, red. I. Dowislas, Będzin 2002
Wyssane z palca? Z archiwum Dormana, opracowanie: I. Dowsilas, Będzin 2003
Być mistrzem. Materiały z tamtych lat, red. I. Dowsilas, Będzin 2006