Eksperymentalny Teatr Dziecka

 

O krawcu Procie i kołku w płocie (1947)
O krawcu Procie i kołku w płocie (Eksperymentalny Teatr Dziecka, 1947)

Bibliografia:
30 lat tdz. Red. Stanisław Wilczek. Będzin 1975
45 lat Teatru Dzieci Zagłębia. Będzin 1991
Teatr Dzieci Zagłębia 1945-1975. Red. Stanisław Wilczek. Będzin 1975Herody lata 1965-1973. Oprac. Iwona Dowsilas. Będzin 2000
Jan Dorman w Będzinie. Wpływ działalności Jana Dormana na kulturę i społeczność Będzina w latach 1949-1986 i współcześnie. Wyd. z okazji 10. Fundacji im. Jana Dormana. Będzin 2008
Jan Dorman i jego teatr. Red. Marta Odziomek. Będzin 2013
L. Kozień: Jan Dorman. Dokumentacja działalności, seria: Lalkarze. Łódź 1996
K. Miłobędzka: Teatr Jana Dormana. Poznań 1990.
Pół wieku. Teatr Dzieci Zagłębia 1945-1995. Red. Paweł Gabara. Będzin 1996
http://encyklopediateatru.pl/teatry-i-zespoly/10/eksperymentalny-teatr-dziecka