Rysunki


Rysunki przesyłane przez dzieci do Teatru Dormana stanowią część zbioru listów widzów zdeponowanego w Archiwum Jana Dormana. Rysunki te, podobnie jak listy uporządkowane są zgodnie z kolejnymi tytułami przedstawień: Malowane dzbanki, Była w mieście karuzela, Bałwan chwat idzie w świat, Awantura z ogniem, Bracia. Baśń koreańska, O krawcu Procie i kołku w płocie, Wielki Iwan, Awantura w Pacynkowie, Cztery mile za piec, Przygody Wiercipięty, Koziołek Matołek, Kaczka i Hamlet, Konik. Ze zbioru, który obejmuje dokumenty z lat 1946-1975, wyłączone zostały rysunki, których identyfikacja lub przyporządkowanie do konkretnego tytułu spektaklu nie było możliwe.