Multimedia


Zbiór multimediów należący do archiwum Jana Dormana obejmuje taśmy audio o różnej prędkości (4.8, 9.5, 19), nagrane dwustronnie.

Materiały te zwierają: zapisy prób i spektakli z udziałem publiczności (grane nie tylko w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie), fragmenty wierszy i wyliczanek czytanych przez Jana Dormana, muzykę ze spektakli, muzykę stanowiącą inspirację w procesie prób, rozmowy z aktorami (zarówno o warsztacie jak i o konkretnych rolach), wykłady po spektaklach, dyskusje, zapis jubileuszy Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, nagrania audycji radiowych, zapisy metryczne wierszy, zapisy spektakli prezentowanych w ramach Przeglądu Zespołów Obrzędowych Herody.


W zbiorze znajdują się taśmy dotyczące następujących przedstawień w reżyserii Jana Dormana: