Herody


Jan Dorman
Herody
(fragment rozdziału z książki: Jan Dorman, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa 1981, s. 38)

Był rok 1963. Ogłosiłem pospolite ruszenie dla kolędników z całego Zagłębia. Od tego czasu, co roku, w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie zbierają się wszystkie herodowe "rodzaje broni", nie tylko z Zagłębia, lecz i z Podkarpacia. Zgłaszają się: Króle, Turonie, Dziady, Szopka, Szlachcice, Pastuszki. Impreza zwabiła ludzi związanych z folklorem z całej Polski i z zagranicy. Impreza nabrała znaczenia, bo oprócz występów kolędników zorganizowałem sympozja naukowe z udziałem ludzi teatru i wybitnych etnografów. Nakręcono film o "Herodach", powstało szereg prac związanych z imprezą. W roku 1973 grupa kolędowa brała udział w festiwalu zespołów ludowych i studenckich w Nancy we Francji. I tam też nakręcono film rejestrujący nasz występ. Archiwum teatru posiada ogrom materiałów dokumentalnych, a między innymi listy kolędników i teksty herodowe.