PROJEKT Dorman. Archiwum otwarte

W 2016 roku Iwona Dowsilas, córka Jana Dormana przekazała archiwum artysty w depozyt Instytutowi Teatralnemu, dzięki czemu niezliczone tomy teczek znalazły się na półkach Pracowni Dokumentacji Teatru w Warszawie. Porządkowaniu, opisowi i digitalizacji zbiorów towarzyszył równoległy proces badawczy, przywracający zapoznaną myśl Dormana teoretykom i praktykom teatru. 

Projekt „Dorman. Archiwum otwarte” zaplanowany został na trzy lata (2016-2019)

Wydarzenia projektu

kierownictwo naukowe projektu: Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
kuratorki wydarzeń: Justyna Sobczyk, Justyna Lipko-Konieczna
koordynacja: Justyna Czarnota, Wiktoria Siedlecka-Dorosz
opracowanie dokumentacji: Agata Łukaszewicz (Instytut Teatralny)
współpraca: Iwona Dowsilas (Fundacja im. Jana Dormana), Ewa Tomaszewska (Uniwersytet Śląski)

1. Warsztaty 

14 maja 2016, warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury
Prowadzenie: Viki Siedlecka-Dorosz, Justyna Sobczyk

Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego rozpoczyna cykl warsztatów inspirowanych unikatowym archiwum artysty teatru – Jana Dormana. Po spektaklu Teatralny Plac Zabaw Jana Dormana, inspirowanym tekstami tego wybitnego reżysera zaprosimy nauczycieli i edukatorów teatralnych do wspólnego przyjrzenia się wybranym rysunkom i materiałom graficznym, które znalazły się w archiwum. Warsztat stanowi okazję do praktycznego zastanowienia się nad wykorzystywaniem/ przetwarzaniem prac plastycznych na działania teatralne, jak również wykorzystaniem języka sztuk plastycznych jako narzędzie w pracy pedagogicznej wokół oglądanych przedstawień teatralnych.

2. Rezydencja archiwalna grupy roboczej

 

3. Wykłady

 

4. Archiwum Dormana - inspiracje, praktyki refleksje (24-26.11.2017)

 

5. Rezydencje badawcze (2018)

 

6. Konfrencja naukowa