Konferencja


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje

Program sesji naukowej

13 grudnia (piątek)
9:30–10:00 Wprowadzenie: Marzenna Wiśniewska, Dorman. Archiwum otwarte – projekt performatywny

10:00–12:30 – sesja I: Tego Jana Dormana jeszcze mało znamy. Działalność w latach 1978-1986
Ewa Tomaszewska, Wiosna, lato, jesień, zima – od dyrektora teatru do niezależnego artysty
Iwona Dowsilas, Studencki teatr Dormana
Krzysztof Grębski, Projekt Open The Dor, man!
Karol Suszczyński, Witkacy na warsztacie Jana Dormana

12:30–13:00 przerwa kawowa

13:00–15:00 – sesja II: Teatr jako sfera oddziaływania na otoczenie kulturowe 
Mateusz Kanabrodzki, Obiekty i zjawiska przejściowe w świetle teorii i praktyki teatralnej Jana Dormana
Bartosz Kurowski, Stan liminalny w teatrze Jana Dormana w odniesieniu do koncepcji rozwoju człowieka w dziedzinie psychologii rozwoju i teorii wychowania
Agata Drwięga, Nie tylko Dorman. Leokadii Serafinowicz spojrzenie na rolę artysty w teatrze dla dzieci i młodzieży
Olga Chrzan, Krótka historia pałacowych HERODÓW

14 grudnia (sobota)

9:00 - 13:00 - równoległe seminaria performatywne

16:00–18:00 – sesja III: Poszerzanie pola badań nad twórczością teatralną Jana Dormana

Promocja monograficznego numeru „Pamiętnika Teatralnego” Teatr Jana Dorman 1912-1986
Magdalena Figzał-Janikowska, Muzyczne inscenizacje Jana Dormana
Magdalena Rewerenda, „Szczęśliwy książę” Jana Dormana jako autoarchiwum
Marzenna Wiśniewska, W laboratorium Fausta

15 grudnia (niedziela)

10:00–12:30 – sesja IV: Dziecko jako odbiorca teatru. Tropy Jana Dormana dla współczesnego teatru
Maria Szczepska-Pustkowska, „Teatr dla dziecka” czy „Teatr dziecięcy”?
Ewa Rodziewicz, Teatr Jana Dormana - tropy dla współczesnej humanistyki i edukacji
Iwona Woźniak, Jan Dorman – twórczość w teatrach amatorskich                  
 

12:30 – 13:00 przerwa

13:00–14:30 Czytanie performatywne tekstu Która godzina? Zbigniewa Wojciechowskiego w adaptacji scenicznej Jana Dormana, w wykonaniu studentów Wydziału Lalkarskiego we Wrocławiu, Akademia Teatralna im. S. Wyspiańskiego w Krakowie, reż. Konrad Dworakowski

14:30 Podsumowanie konferencji


Program wydarzeń konferencyjnych

13 grudnia (piatek)

17:00 Spektakl Greta i ostatni wieloryb, Teatr im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

20:00 Spektakl Greta i ostatni wieloryb, Teatr im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

20:00 Spektakl h., Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

14 grudnia (sobota): Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 375 (ul. Abrahama 10)

9:00 Spektakl h., Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

9:00 Spektakl Rutka, Teatr Lalek Arlekin w Łodzi (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

10:30 – 11:00 Przerwa

11:00 Spektakl Rutka, Teatr Lalek Arlekin w Łodzi (miejsce pokazu: szkoła. Spektakl prezentowany w ramach Konkursu im. J. Dormana)

11:00 Seminarium performatywne List i rysunek dziecka jako narzędzie do pracy dla pedagoga teatru, prowadzenie: Agata Łukaszewicz, Anna Włodarska

11:00 Seminarium performatywne Pomiędzy teatrem, archiwum a szkołą, prowadzenie: Joanna Żygowska

11:00 Seminarium performatywne Jak przenosić idee Dormana na praktykę pedagoga teatru?, prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna

11:00 Seminarium performatywne Archiwum jako narzędzie performatywne: oś czasu-oś życia, prowadzenie: Iga Dzięgielewska, Małgorzata Skoczelas, Katarzyna Warowna

12:30 – 13:00 Przerwa

13:00 – 14:30 Rozmowa z twórcami spektakli

SOBOTA W GODZ. 15:00-19:00; NIEDZIELA W GODZ. 9:00-13:00 I 14:00-18:00  DOŚWIADCZENIE LABORATORYJNE W ARCHIWUM JANA DORMANA W INSTYTUCIE TEATRALNYM.


Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje
Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Warszawa, 13-15 grudnia 2019

Twórczość teatralna Jana Dormana (1912-1986) przynależy do awangardy teatru drugiej połowy XX wieku, obok twórczości Tadeusza Kantora, Jerzego Grotowskiego czy Józefa Szajny. Jego myśl w ostatnich latach w szczególny sposób patronuje refleksji nad kształtem artystycznym polskiego teatru dla dzieci i młodzieży oraz pedagogice teatru, skupionej na podmiotowym traktowaniu dziecku jako widza oraz praktykach wzmacniających relację teatru z otoczeniem społeczno-kulturowym.

Konferencja naukowa „Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje” jest podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, który był realizowany w Instytucie Teatralnym od 2016 roku. Trzyletnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów przyczyniły się do nadania spuściźnie teatralnej Dormana drugiego życia, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów, które dotychczas nie poddane były badaniom lub doczekały się niepełnych opracowań.

Celem konferencji jest usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat całokształtu dorobku Jana Dormana, ze szczególnym uwzględnieniem nieopisanych dotychczas lat 1977-1986, wyznaczenie nowych kontekstów i metodologii badawczych do analizy jego twórczości i wielowątkowej myśli teatralnej, refleksja nad teatrem Dormana w świetle innych zjawisk teatralnych drugiej połowy XX w. i dzisiejszych praktyk artystycznych, analiza potencjału archiwum Dormana dla współczesnych badaczy i praktyków teatru.

Zapraszamy do podjęcia refleksji wokół następujących obszarów:
- laboratorium praktyk teatralnych Dormana – strategie dramaturgiczne i inscenizacyjne, eksperymenty artystyczno-edukacyjne, praca z aktorem, happeningi
- przedstawienia Jana Dormana – spektakle z lat 1977-1986, reinterpretacje przedstawień, spektakle niezrealizowane, przedstawienia dyplomowe w PWST we Wrocławiu, Dorman jako reżyser, estetyka teatru Dormana, muzyka w teatrze Dormana, przestrzeń teatralna i koncepcje plastyczne
- widz w teatrze Jana Dormana – strategie aktywizacji widza, idee teatru dla dzieci i młodzieży, listy widzów, badania widowni na przykładzie przedstawień Dormana
- Jana Dormana koncepcja relacji teatru i otoczenia społeczno-kulturowego – teatr i szkoła, teatr w mieście, działalność edukacyjna
- Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”
- Dorman w środowisku teatralnym – relacje, listy, współpraca zagraniczna
- archiwum Jana Dormana w świetle koncepcji archiwum performatywnego
- Jan Dorman i pedagogika teatru – koncepcje, spektakle, idee Dormana w kontekście wychowania przez teatr, pedagogiki kultury i współczesnej pedagogiki teatru
- spadkobiercy Jana Dormana? – przedstawienia inspirowane dorobkiem teatralnym Jana Dormana, Konkurs im. Jana Dormana

Listę zagadnień podejmowanych na konferencji pozostawiamy otwartą i zachęcamy do proponowania własnych ujęć. Pragniemy, aby konferencja była okazją do szerokiej debaty o twórczości Jana Dormana i współczesnej recepcji jego teatralnych działań oraz idei.

W celu rozwijania nieopisanych dotychczas, nowych kontekstów badawczych zachęcamy do bezpośredniego skorzystania z zasobów Archiwum Jana Dormana w Instytucie Teatralnym oraz ze zbiorów cyfrowych dostępnych na stronie: www.jandorman.pl oraz www.encyklopediateatru.pl.

Szczegółowych informacji na temat zasobów i sposobów korzystania ze zbiorów udziela Agata Łukaszewicz: alukaszewicz@instytut-teatralny.pl

Tematy i abstrakty wystąpień nadsyłać do 15 lipca 2019 r. wypełniając ankietę:
https://docs.google.com/forms/d/18buJoVFWjCVhtnktsoyr8iqv4lpqWmx7c4Zb4HO6x_k/edit

Udział w konferencji jest bezpłatny. Instytut Teatralny nie pokrywa kosztów podróży, noclegów i wyżywienia. Pokłosiem konferencji będzie publikacja wybranych artykułów w recenzowanej monografii.

                                                                                  Komitet organizacyjny:
                                                                                                              Dr Marzenna Wiśniewska
                                                                                                              (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
                                                                                                             
                                                                                                              Dr Ewa Tomaszewska
                                                                                                              (Uniwersytet Śląski)
                                                                                                                            
                                                                                                              Mgr Agata Łukaszewicz
                                                                                                              (Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego)