Rezydencje badawcze


Rezydencje Badawcze (maj - grudzień 2018)

kierowniczka naukowa: dr Marzenna Wiśniewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
współpraca: dr Ewa Tomaszewska
konsultacje: Iwona Dowsilas

Dorman pozostawił po sobie bogatą dokumentację teatralną i osobistą, rękopisy, maszynopisy, notatki, rysunki, projekty scenograficzne, scenariusze, fotografie, artefakty (lalki, fragmenty dekoracji), korespondencję, nagrania dźwiękowe i filmowe. Stosowane przez niego przez całe życie rozmaite strategie twórcze i archiwizacyjne pozwoliły zachować materiały prezentujące ulotne momenty pracy scenicznej, testowane pomysły inscenizacyjne, zapisy myśli, emocji i życia codziennego. Dotychczasowe opracowania jego twórczości teatralnej wykorzystują pewną część tego zbioru. A jest on bardzo bogaty i dopiero od czasu przekazania archiwum Dormana Instytutowi Teatralnemu przez Iwonę Dowsilas w 2014 roku stał się dostępny w pełnym zakresie. W trakcie porządkowania i opisu archiwum wyłoniło się bardzo dużo materiałów nieznanych. Na pierwszy pełen opis badawczy czekają liczne teczki z lat 1979-1986, dzienniki pracy, listy, zapisy pomysłów niezrealizowanych przedstawień. Badawcze rozczytywanie tych zbiorów jest częścią trzyletniego projektu „Dorman. Archiwum otwarte” (2016-2019), w ramach którego odbywają się działania na przecięciu trzech porządków: dokumentacji teatralnej, historii i teorii teatru oraz praktyki teatralnej. 

W rezydencji badawczej udział wzięli:
dr Justyna Biernat – tematyka antycznych inspiracji w twórczości Jana Dormana
dr Magdalena Figzał-Janikowska – źródła muzyczności teatru Dormana i spektale muzyczne
mgr Agata Łukaszewicz – badawczy potencjał listów dziecięcej widowni w zbiorach archiwum Dormana
dr Magdalena Rewerenda – autoarchiwum Dormana 
mgr Joanna Żygowska – poezja w teatrze Dormana
mgr Hubert Michalak  – „Powiedz, że jestem” w kontekście zagadnienia transmisji pamięci

Efekty rezydencji badawczych:

- kwerendy archiwalne
- publikacja artykułów naukowych w monograficznym zeszycie czasopisma „Pamiętnik Teatralny” 2019, z. 3-4.
- oprocowanie kroniki życia i działalności teatralnej Jana Domana
- warsztaty i wykłady
- przygotowanie konfernecji naukowej „Teatr Jana Dormana – poszukiwania, inspiracje, refleksje” (13-15 grudnia 2019 r.).