Przestrzeń


Jan Dorman
Wyzwalać wyobraźnię
(fragment wywiadu, „Fakty 77" nr 23, 4 czerwca 1977)

W zabawach dzieci jest konstrukcja. Wyznaczają ją: ruch, powtórzenia, rytm wyliczanek. U mnie walory te tworzą fakturę przedstawienia. Przy interpretacji tekstu nie uciekam sie do emocji sygnalizowanej modulacją głosu, ale do faktury, tj. do powtórzeń i rytmu. […] przestrzeń w zabawach dziecięcych to jest podwórko, stąd krążenie dzieci w kółko i dlatego wszystkie moje spektakle rozgrywają się w przestrzeni zamkniętej.