Scenografia


Henryk Jurkowski
Teatr Dzieci Zagłębia 1945-1974
(fragment artykułu, „Pamiętnik Teatralny” z. 3, s. 242)

Koncepcje inscenizacyjne Jana Dormana miały oparcie we współpracy scenograficznej Jacka Dormana (syna). Inni scenografowie, jak np. Andrzej Łabiniec, współdziałali z Dormanem tylko sporadycznie. Jacek Dorman proponował śmiałą aranżację przestrzeni scenicznej, umowność dekoracji, teren do działań motorycznych, zgodnie z założeniami przedstawienia. Po realizacji kilku prac, w których zastosował schematyczne maski i manekiny wraz z planszami jako swego rodzaju kostiumami scenicznymi, Jacek Dorman zgodnie z intencjami autora tekstów, Jana Dormana, posługiwał się collagem plastycznym zestawiając kostiumy i rekwizyty z dawnych sztuk w nową, celową mozaikę. Czasem odnosiło się wrażenie, że ów magazyn Dormanowych rekwizytów kryje w sobie bogactwo nieprzebrane.